وضع مالی در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 7 8 2019

در این صفحات می توانید اطلاعات در مورد چگونگی اداره کردن امور مالی تان در دوران پناهندگی در سوئد را پیدا کنید. در اینجا همچنین می توانید در مورد باز کردن یک حساب بانکی مطالب بیشتری بخوانید.