بانک و حساب بانکی

آخرین به روز رسانی: 19/1-2023

بانک

بانک شرکتی است که بیشتر با سه مورد کار می کند: پرداختها، پس انداز و پول قرض دادن. اگر زیر 18 ال هستید نمی توانید وام بگیرید، ولی اگر قیم شما اجازه دهد می توانید هم پس انداز کنید و هم پرداخت کنید. قیم یک کودک اغلب والدین او هستند. بانکها برای پس انداز و پرداخت خدمات مختلفی، مانند حساب بانکی، بانک اینترنتی، کارت بانک و بانک تلفنی دارند.

حساب بانکی

برای اداره کردن امور مالی شخصی خود بایستی یک حساب بانکی داشته باشید. حسابی که به آن نیاز دارید ممکن است نام های مختلفی داشته باشد، بطور مثال ممکن است حساب حقوقی، حساب تراکنشی، حساب فردی، حساب خصوصی یا حساب پرداختی نام داشته باشد.

  • واریزهای حقوق یا کمک هزینه
  • پرداخت از طریق انتقال از حساب، پرداخت پستی و پرداخت اتواماتیک
  • برداشت نقدی

یک پناهجو چگونه حساب بانکی باز می کند

پناهجویانی که دارای معافیت از داشتن اجازه کار (AT-UND) هستند هم می توانند حساب بانکی و هم کارت بانک داشته باشند. معافیت از داشتن اجازه کار یک گواهی است که نشان می دهد پناهجو برای کار کردن در سوئد به اجازه کار نیاز ندارد.

قبل از آنکه مشتری بانک بشوید و به خدمات بانکی دسترسی پیدا کنید، بانک بایستی هویت شما را کنترل کند. بانک همچنین نیاز دارد که بداند پول های شما از کجا می آید و شما از خدمات بانکی چگونه استفاده خواهید کرد. از اینرو قبل از دسترسی به خدمات بانکی از شما چند سوال پرسیده می شود. بانک می تواند خدمات بانکی برای پناهجو را محدود کند.

انجمن بانکهای سوئد و اداره مهاجرت برای ایجاد تسهیل در تشخیص هویت پناهجویانی که حق دارند کار کنند، یک روند اداری روزمره تنظیم کرده اند.

این روند اداری روزمره چنین است که شما هنگام افتتاح حساب کارت اِل.اِم.آ خود را به بانک نشان می دهید. شما همچنین بایستی یک فتوکپی تأیید شده از مدرک شناسائی خود که به اداره مهاجرت تحویل داده اید را نیز ارائه کنید.فتوکپی تأیید شده یعنی فتوکپی دارای مُهر مطابقت با اصل است. سپس بانک با اداره مهاجرت تماس می گیرد که تایید کند که فتوکپی با اصل برابر است.