به تمرین کردن زبان سوئدی ادامه دهید

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

در اینجا برنامک (آپ)، فیلم و وبسایت هایی وجود دارند که شما می توانید از آنها برای ادامۀ آموختن زبان سوئدی استفاده کنید.

از طریق فیلم تمرین کنید

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

روزهای هفته

داروخانه

بدن

درمانگاه

خرید کردن

کلمات مربوط به خرید

خانواده

آشپزی

رنگ ها

آپارتمان

شغل

هوا