فهرست واژه ها و ترجمه

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

در اینجا می توانید برنامک (آپ) ها و وبسایت های مختلفی برای ترجمه واژه ها و متن ها پیدا کنید.

لیست واژه ها در زمینه ای مختلف

از طریق فیلم تمرین کنید

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

فعل دستوری

یک (چگونگی استفاده از En و Ett)