تمرین زبان سوئدی با دیگران

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

یک شیوۀ خوب برای یادگیری زبان سوئدی حرف زدن با افرادی است که زبان سوئدی بلد هستند.

اگر با کسی در اینترنت آشنا شده اید و می خواهید او را ملاقات کنید محتاط باشید. ترجیحاً برای کسی تعریف کنید که قصد دارید دوست اینترنتی خود را در یک مکان عمومی ملاقات کنید.

راهنمای پناهندگان یا دوست زبان سوئدی

بسیاری از کمون ها و سازمان های داوطلبانه غیردولتی برای کمک به افراد تازه وارد در سوئد کار می کنند که این افراد با سوئدی ها ارتباط بر قرار کنند. نام اینگونه فعالیت ها ممکن است متفاوت باشد، بطور مثال ممکن است نام آن «دوست مکالمه زبان»، «راهنمای پناهندگان»، «حامی»، «راهنما» یا «دوست» باشد.

با کمون خود تماس بگیرید یا وبسایت کمون را جستجو کنید تا ببینید چه فعالیت هایی در کمون شما وجود دارد.

از طریق فیلم تمرین کنید

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

کتابخانه - محل ملاقات

کتابخانه

کلمات مربوط به فیکا (میان وعده)

در کافه تریا

اوقات فراغت

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی