تمرین زبان سوئدی با دیگران

آخرین به روز رسانی: 14 8 2018

​یک شیوۀ خوب برای یادگیری زبان سوئدی حرف زدن با افرادی است که زبان سوئدی بلد هستند.

اگر با کسی در اینترنت آشنا شده اید و می خواهید او را ملاقات کنید محتاط باشید. ترجیحاً برای کسی تعریف کنید که قصد دارید دوست اینترنتی خود را در یک مکان عمومی ملاقات کنید.

راهنمای پناهندگان یا دوست زبان سوئدی

بسیاری از کمون ها و سازمانهای داوطلبانه به پناهندگان و مهاجران تازه
وارد کمک می کنند که با سوئدی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت
ممکن است متفاوت باشد، ممکن است دوست تمرین زبان، راهنمای پناهندگان، مربی، راهنما یا دوست نامیده شود.

از طریق راهنمای پناهندگان یا دوست زبان سوئدی می توانید زبان سوئدی را سریعتر یاد گرفته و تماس های جدیدی برقرار کنید که زندگی روزمره را برای شما آسان می کند. خود را به کمون معرفی کرده و بگویید که مایل هستید یک راهنمای پناهندگان یا دوست زبان سوئدی پیدا کنید.

برای پیدا کردن فعالیتها در جائی که زندگی می کنید بایستی به وبسایت کمون خود یا تقویم فعالیتها رجوع کنید.

تقویم فعالیت - انجام فعالیت های مختلف در سوئد

"انجام فعالیت های مختلف در سوئد" یک جدول تقویمی است که شما می توانید در آن فعالیت های مختلف مناسب برای خود را جستجو کنید. بطور مثال می توانید انجمن های نزدیک محل زندگی خود را که دارای فعالیت های مناسب برای شما هستند را پیدا کنید.

شما می توانید یک واژۀ برای جستجو، یا یک روز بخصوص یا فعالیت های موجود در یک منطقۀ بخصوص را بنویسید. بطور مثال واژۀ Idrott (ورزش)، Svenska språket (زبان سوئدی) یا Kultur (فرهنگ) و Underhållning (تفریح و سرگرمی) را بنویسید.

از طریق فیلم تمرین کنید

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

کتابخانه

کتابخانه - محل ملاقات

در کافه تریا

کلمات مربوط به فیکا (میان وعده)

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی

اوقات فراغت