تمرین زبان سوئدی با دیگران

آخرین به روز رسانی: 14 8 2018

​یک شیوۀ خوب برای یادگیری زبان سوئدی حرف زدن با افرادی است که زبان سوئدی بلد هستند.

اگر با کسی در اینترنت آشنا شده اید و می خواهید او را ملاقات کنید محتاط باشید. ترجیحاً برای کسی تعریف کنید که قصد دارید دوست اینترنتی خود را در یک مکان عمومی ملاقات کنید.

راهنمای پناهندگان یا دوست زبان سوئدی

بسیاری از کمون ها و سازمان های داوطلبانه غیردولتی برای کمک به افراد تازه وارد در سوئد کار می کنند که این افراد با سوئدی ها ارتباط بر قرار کنند. نام اینگونه فعالیت ها ممکن است متفاوت باشد، بطور مثال ممکن است نام آن «دوست مکالمه زبان»، «راهنمای پناهندگان»، «حامی»، «راهنما» یا «دوست» باشد.

برای پیدا کردن فعالیتها در جائی که زندگی می کنید بایستی به وبسایت کمون خود یا تقویم فعالیتها رجوع کنید.

تقویم فعالیت - انجام فعالیت های مختلف در سوئد

"انجام فعالیت های مختلف در سوئد" یک جدول تقویمی است که شما می توانید در آن فعالیت های مختلف مناسب برای خود را جستجو کنید. بطور مثال می توانید انجمن های نزدیک محل زندگی خود را که دارای فعالیت های مناسب برای شما هستند را پیدا کنید.

شما می توانید یک واژۀ برای جستجو، یا یک روز بخصوص یا فعالیت های موجود در یک منطقۀ بخصوص را بنویسید. بطور مثال واژۀ Idrott (ورزش)، Svenska språket (زبان سوئدی) یا Kultur (فرهنگ) و Underhållning (تفریح و سرگرمی) را بنویسید.

از طریق فیلم تمرین کنید

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

کتابخانه

کتابخانه - محل ملاقات

در کافه تریا

کلمات مربوط به فیکا (میان وعده)

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی

اوقات فراغت