حال خوب داشتن در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

کلیۀ افرادی که در سوئد زندگی میکنند حتی شما که پناهجو هستید حق دارند که حالشان خوب باشد و خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند . در این صفحات در بارۀ اینکه در طول مدتی که پناهجو هستید چه نوع کمک و خدمات درمانی میتوانید دریافت کنید، اطلاعات دریافت می کنید.

شما که درخواست پناهندگی در سوئد کرده اید حق برخورداری از برخی از خدمات درمانی و دندانپزشکی را دارید.

به کلیۀ افرادی که در سوئد درخواست پناهندگی داده اند یک معاینۀ تندرستی مجانی پیشنهاد میشود.

چنانچه حال روحی تان بد است درطول مدتی که در سوئد پناهجو میباشید میتوانید کمک و خدمات درمانی دریافت کنید.

حتی بغیر از درمانگاه ها جاهای دیگر نیز هست که چنانچه حال روحی تان بد باشد به شما کمک و راهنمائی عرضه مینمایند. بطور مثال تعداد زیادی سازمانهای داوطلبانه وجود دارند که جهت دریافت کمک میتوانید به آنها زنگ بزنید یا مراجعه کنید. این سازمانها پایگاه های اینترنتی خودشان را دارند که در آنجا میتوانید راجع به کمک هائی که عرضه میکنند بیشتر بخوانید.

برای کودکان و نوجوانان پناهجوئی که حال روحی شان بد است کمک و خدمات درمانی فراوانی وجود دارد.

فردی که نقصان کارکردی دارد توانائی عملکرد جسمی، روحی یا هوشی اش کاهش یافته است. اُفت توانائی میتواند بطور مثال این باشد که شما دیدتان خوب نیست یا نیاز به یک سری وسایل کمکی مانند سمعک یا صندلی چرخدار دارید. همچنین ممکن است این معنی را داشته باشد که برای انجام دادن کارهای روزانه تان نیاز به کمک دیگران دارید.

شما که اُفت توانائی دارید در طول مدتی که پناهجو هستید از حقوق ویژه برخوردار میباشید.

استفاده از خشونت، تهدید و وارد کردن صدمه به دیگران ممنوع است. خشونت می تواند چهرهه ای مختلفی داشته باشد. خشونت بطور مثال می تواند جسمی، روحی، جنسی، مالی و مادی باشد. اگر در معرض خشونت قرار گرفته اید حق دارید حفاظت و حمایت دریافت کنید.

عادت های زندگانی عادت هایی هستند که برای سلامتی ما ازاهمیت بالایی برخوردار هستند. استعمال دخانیات، الکول وموادمخدرمی توانند درناخوش کردن اثر داشته باشند. حتی قمار با پیسه می تواند به مشکلات و ناخوشی منجرشود.