چنانچه نیاز به خدمات درمانی دارید

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

اطلاعات مربوط به خدمات درمانی ای که در دوران پناهجوئی در سوئد حق دریافت آن را دارید، دراین صفحه مییابید. همچنین اطلاعات مربوط به مخارج، قوانین و اینکه برای دریافت خدمات درمانی در سوئد چکار کنید را در اینجا دریافت می کنید.

چنانچه زیر 18 سال هستید و در سوئد درخواست پناهندگی کرده اید، حق دارید از همان خدمات درمانی و دندانپزشکی که سایر کودکان و نوجوانان در سوئدبرخوردار میباشند، برخوردار شوید. اگر زیر 18 سال هستید غالباً خدمات درمانی برای شما مخارجی نخواهد داشت.

چنانچه بالای 18 سال هستید و در سوئد درخواست پناهندگی کرده اید، در صورتیکه بیماری شما اضطراری باشد حق دارید از خدمات درمانی و دندانپزشکی استفاده کنید. همچنین جهت مشکلاتی که بعداً اضطراری میشوند حق استفاده از خدمات درمانی را دارید. پزشک تشخیص خواهد داد که آیا مشکلات بعداً تبدیل به اضطراری میشوند.

بعنوان پناهجو در سوئد از حق دریافت موارد زیر برخوردارید:

  • خدمات درمانی زایمان
  • خدمات درمانی هنگام کورتاژ
  • راهنمائی وسایل جلو گیری از بارداری
  • خدمات درمانی مادران
  • خدمات درمانی طبق قانون حفاظت سرایت بیماری

مهم است هنگام نیاز به مراجعه خدمات این مطالب را بدانید

چنانچه به خدمات درمانی مراجعه میکنید بایستی کارت اِل اِم آ
خود را بهمراه داشته باشید. همچنین چنانچه میخواهید از داروخانه دارو بگیرید لازم است که کارت اِل اِم آ خود را نشان دهید. چنانچه هنوز کارت اِل اِم آ خود را دریافت نکرده اید برگه درخواست پناهندگی خود را بایستی نشان دهید.

در پایگاه اینترنتی ادارۀ مهاجرت مخارج مراجعه به انواع خدمات درمانی و دارو ها را میتوانید ببینید. همچنین در آنجا راجع به کمک هزینه ای که میتوانید بابت هزینۀ خدمات درمانی که پرداخت کرده اید،ا درخواست نمائید طلاعات مییابید.

در سوئد کلیۀ کارکنان خدمات درمانی وظیفۀ رازداری دارند. به این معنا که آنها بدون اینکه شما موافقت نموده باشید اجازه ندارند در بارۀ شما برای دیگران چیزی تعریف کنند.مطالبی که شما به کارکنان خدمات درمانی میگوئید تأثیری در امکانات شما جهت گرفتن اقامت نمیگذارد. مترجم هائی که با مأموریت از طرف خدمات درمانی و بهداشتی کار میکنند نیز وظیفۀ رازداری دارند. حکارکنان داروخانه نیز وظیفۀ رازداری دارند.

چنانچه شما خوب سوئدی حرف نمیزنید میتوانید هنگام تماس با ادارات
دولتی یا خدمات درمانی از یک مترجم شفاهی کمک بگیرید. بعنوان مثال شما حق دارید یک مترجم هنگام ملاقات با پزشک یا فرد دیگری در خدمات درمانی یا دندانپزشکی، همراه خود داشته باشید.

مهم است که شما بفهید کارکنان خدمات درمانی چه میگویند و کارکنان
خدمات درمانی بفهمند شما چه میگوئید. زمانیکه کارکنان خدمات درمانی را ملاقات میکنید عکسهائی وجود دارند که میتوانید از آنها استفاده کنید.

خدمات درمانی صحیح را پیدا کنید

1177 Vårdguiden، راهنمای درمانی 1177

چنانچه مطمئن نیستید کی بایستی به خدمات درمانی مراجعه نمائید میتوانید در هر زمان با راهنمای خدمات درمانی 1177 تماس بگیرید. شماره تلفن 1177 است. در آنصورت با یک پرستار که شما را راهنمائی خواهد کرد صحبت میکنید. این پرستار همچنین میتواند به شما بگوید که کجا میتوانید خدمات درمانی صحیح را بیابید. به شماره تلفن 1177 در کل شبانه روز میتوانید زنگ بزنید. در برخی بهداری های ناحیه ای بغیر از زبان سوئدی امکان دریافت راهنمائی به زبانهای دیگر وجود دارد.

درمانگاه

اغلب زمانیکه بیمار میشوید یا مشکلی دارید در ابتدا بایستی با یک درمانگاه تماس بگیرید. در آنجا میتوانید کمک زیادی دریافت کنید. چنانچه حال روحیتان بد است هم میتوانید با یک درمانگاه تماس بگیرید. درمانگاه میتواند شما را کمک کند که با کلینک های درمانی روانپزشکی تماس بگیرید.

خدمات درمانی پزشکی اضطراری

چنانچه شما یا فرد دیگری خیلی بیمار است یا صدمۀ جدی دیده ،جهت دریافت کمک بایستی به یک کلینک اورژانس مراجعه کنید. کلینیک اورژانس در یک بیمارستان واقع شده و در تمام روزهای سال بطور شبانه روز باز است.

چنانچه شما یا فرد دیگر حال روحی بسیار بد و نیاز به کمک فوری دارید/دارد بایستی به یک کلینک اورژانس روانپزشکی مراجعه کنید.برای اینکه بدانید به کجا بروید میتوانید به شماره تلفن 1177 زنگ بزنید.

شمارۀ اعلام خطر 112

چنانچه وضعیت اضطراری است و برای کسی خطر جانی است به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. در اینصورت بلافاصله به شما کمک میشود. چنانچه نیاز باشد یک آمبولانس میآید و شما را به کلینیک اورژانس میبرد. با شمارۀ 112 هم با آمبولانس، هم با پلیس و هم با آتش نشانی میتوانید تماس بگیرید.

دارو

دارو را از داروخانه میخرید. از داروخانه همچنین داروئی را که پزشک با نسخه برای شما تجویز کرده میخرید. کارکنان داروخانه در بارۀ بیماریهای مختلف دانش زیادی دارند و میتوانند در بارۀ داروها به شما راهنمائی کارکنان داروخانه وظیفۀ رازداری دارند.