خدمات دندانپزشکی

آخرین به روز رسانی: 29 11 2018

اگر سن شما از 18 سال بالاتر است و در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید از حق دریافت خدمات دندانپزشکی اضطراری برخوردارید. کودکان و نوجوانان زیر 18 سال دقیقاً مانند سایر کودکان و نوجوانان ساکن سوئد از خدمات دندانپزشکی رایگان برخوردارند.

در سوئد دندانپزشکی همگانی و خصوصی وجود دارد. دندانپزشکی همگانی توسط بهداری استان یا بهداری ناحیه اداره می شود. به آن درمانگاه دندانپزشکی همگانی گفته می شود. اگر ناراحتی اضطراری دارید و می خواهید با یک دندانپزشک ملاقات کنید با درمانگاه دندانپزشکی همگانی تماس بگیرید.

در وبسایت 1177 راهنمای خدمات درمانی می توانید ساعات کار و مشخصات تماس با دندانپزشک در سراسر کشور را پیدا کنید.

مبلغ پولی که پرداخت می کنید

اگر سن شما از 18 سال بالاتر است و در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید بایستی برای خدمات دندانپزشکی اضطراری به دندانپزشک پول پرداخت کنید. اگر نمی توانید بلافاصله پول درمان را پرداخت کنید هم از حق خدمات دندانپزشکی اضطراری برخوردارید. در وبسایت اداره مهاجرت می توانید ببینید ملاقات با دندانپزشک برای یک پناهجو چقدر هزینه دارد. در آنجا همچنین اطلاعات در مورد کمک هزینه هایی که می توانید برای هزینه انواع درمان درخواست کنید نیز وجود دارد.