تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

آخرین به روز رسانی: 4 9 2018

ممکن است تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی گزینه بهتری نسبت به جستجوی کار در سوئد باشد.

برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در سوئد چه شرایط لازمی وجود دارد؟

برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در سوئد بایستی یک ایده تجاری/بازرگانی داشته باشید. همچنین بایستی در مورد امور اداری و مالی نیز معلومات داشته باشید.

مالیات شرکتی

برای آنکه بتوانید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید بایستی همچنین برای مالیات شرکتی مورد تأیید قرار گرفته باشید. مالیات شرکتی بصورت F-skatt مخفف می شود.

در وبسایت اداره مالیات می توانید برای F-skatt درخواست کرده و مورد تأیید قرار بگیرید.

کمک از اداره کاریابی

اگر می خواهید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید می توانید کمک و مشاوره بطور مثال از اداره کاریابی دریافت کنید. اداره کاریابی برنامه ای موسوم به "حمایت برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی" دارد.اگر برای شرکت کردن آمادگی دارید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اداره کاریابی می خواهد ایده تجاری/بازرگانی و یک برنامه تجاری/بازرگانی شما را ببیند تا بررسی کند آیا بنظر آنها شرکت/کسب و کار خصوصی شما موفق خواهد بود یا نه.

در اداره کاریابی می توانید برای موارد زیر کمک بگیرید:

 • کارآموزی در زمینه حرفه / رشته فعالیت اقتصادی شرکت مورد نظر شما
 • آموزش قوانین ومقررات ناظر بر مدیریت شرکتها، مالیاتها، حسابداری و مجوزها در رشته های مختلف اقتصادی.
 • این آموزش بکمک مترجم صورت میگیرد. رهنمود و مشورت، بوسیله مشاور ویژ ه شما (mentor)، به زبان مادری تان.
 • راهنمائی در مورد تماس با مسئولین و مدیران سازمانها و شبکه های اجتماعی و اقتصادی.
 • جمعبندی و برآورد فعالیت شرکت شما بزبان خودتان.

دریافت مشاوره برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

خوب است قبل از تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی از یک مشاور کمک بگیرید. وبسایت verksamt.se چندین مشاور مختلف را گردآوری کرده که به شما بعنوان تازه وارد در سوئد کمک می کنند.

اداره ی مالیات دیدارهایی با هدف اطلاع رسانی رایگان در مناطق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، اطلاعات لازم را می دهـد. اداره ی مالیات اطـلاعـاتی مانند نحـوه ی ثبت شرکتهــای تجــاری خصوصـی و نیز برخـی راهنمــایی ها را به شمـــا می دهد.

خطاب به افرادی که دارای اجازه اقامت محدود به زمان هستند

وقتی اجازه اقامت محدود به زمان شما خاتمه می باید اگر از شرکت/کسب و کار خصوصی خودتان درآمد کافی داشته باشید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

برای دریافت اجازۀ اقامت دائم بایستی:

 • در زمینه کار خود تجربیات فراوانی داشته باشید.
 • در زمینه اداره کردن شرکت/کسب و کار خصوصی تجربیات قبلی داشته باشید.
 • دارای معلومات لازمه در زبان سوئدی/و یا انگلیسی باشید.
 • ثابت کنید که شما خودتان اداره کنندۀ شرکت/کسب و کار خصوصی هستید.
 • مسئولیت قطعی شرکت را بر عُهده داشته باشید.
 • مالک حداقل نیمی از شرکت/کسب و کار خصوصی باشید.
 • برای امرار معاش خود درآمد کافی داشته باشید.
 • برای اداره کردن شرکت پول کافی داشته باشید و تا دو سال آینده درآمد داشته باشید.