کار کردن در سوئد

آخرین به روز رسانی: 31/5-2023

در اینجا می توانید اطلاعاتی در مورد کار کردن در سوئد بخوانید. شما بطور مثال می توانید در مورد چگونگی کار پیدا کردن، تأسیس شرکت و چگونگی کارکرد بازار کار سوئد اطلاعات پیدا کنید.

Arbetsförmedlingen

اداره کاریابی یک اداره دولتی است که بایستی برای ایجاد یک بازار کار موثر و کارآ کمک کند. اداره کاریابی به کارجویان کمک می کند کار پیدا کنند و به کارفرمایان کمک می کند همکاران جدید پیدا کنند.

وقتی کار می کنید مالیات بپردازید

وقتی کار می کنید بایستی مالیات بر درآمد بپردازید. کارفرمای شما بایستی هزینه های اجتماعی را پرداخت کند. به این کار سفید گفته می شود.

کار سفید مزایای بسیاری دارد. از جمله موارد زیر را دریافت می کنید:

  • یک گواهی استخدام.
  • چندین معرف.
  • حق مرخصی برای تعطیلات.
  • حق دریافت مرخصی والدین.
  • بیمه های مختلف.
  • امتیاز بازنشستگی.
  • حقوق ایام بیماری.
  • حقوق در صورتی که نیاز داشته باشید برای مراقبت از فرزند بیمار خود در خانه بمانید.

اگر کار کنید و مالیات نپردازید گفته می شود که شما سیاه کار می کنید. سیاه کار کردن غیر قانونی است. ممکن است به حبس به مدت حداکثر دو سال منجر شود.