کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی: 4/10-2023

شما می توانید به شیوه های مختلف کار جستجو کنید.

  • شما می توانید از صفحه فرصت های شغلی وبسایت اداره کاریابی دیدن کرده و از طریق آگهی های استخدامی به دنبال کار بگردید.
  • شما می توانید با شزکت های بکار گماری تماس بگیرید. شرکت های بکارگماری به شرکت های مختلف پرسنل اجاره می دهند.
  • شما می توانید با شرکت های استخدام پرسنل تماس بگیرید. شرکت های استخدام پرسنل برای شرکت هایی می خواهند پرسنل استخدام کنند پرسنل پیدا می کنند.
  • شما می توانید به آگهی استخدام در روزنامه ها و اینترنت پاسخ دهید.
  • شما می توانید با یک کارفرما تماس بگیرید.
  • شما می توانید از آشنایان خود سوال کنید.

مشاغل در سوئد

اگر مطمئن نیستید که چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما در سوئد چه مفهومی دارد می توانید از خدمات «پیدا کردن مشاغل» Hitta yrken کمک بگیرید. «پیدا کردن مشاغل» یک ابزار دیجیتالی است که اداره کاریابی آنرا تدوین کرده است.

خدمات «پیدا کردن مشاغل» برای موارد زیر اطلاعات وجود دارد:

  • مشاغل مختلف چگونه هستند.
  • شانس کار پیدا کردن در یک شغل بخصوص چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجاربی بایستی داشته باشید تا بتوانید در مشاغل مختلف کار کنید.

همچنین فیلم هایی وجود دارد که چندین شغل را شرح می دهند.