برنامۀ استقرار زندگی و کار از سوی ادارۀ کاریابی

آخرین به روز رسانی: 23/10-2023

برای افرادی که به تازگی اجازۀ اقامت دریافت کرده اند یک حمایت ویژه از سوی ادارۀ کاریابی وجود دارد که به آن برنامۀ استقرار زندگی و کار گفته می شود. برنامۀ استقرار زندگی و کار آنست که شما در اسرع وقت زبان سوئدی یاد بگیرید، کار پیدا کنید و از خودتان درآمد داشته باشید.

برای شرکت در برنامۀ استقرار زندگی و کار بایستی شما:

 • بین 20 و 64 سال سن داشته باشید.
 • بعنوان پناهنده، پناهندۀ سهمیه ای، نیازمند به پناه اجازۀ اقامت گرفته باشید یا خویشاوند کسی باشید که یکی از این ها را گرفته باشد.

ادارۀ کاریابی فیلم هائی تهیه کرده که برنامۀ استقرار زندگی و کار را شرح می دهند.

چه مواردی در برنامۀ استقرار زندگی و کار وجود دارد؟

اینکه چه فعالیت هایی در برنامه ریزی شما وجود دارد به نیازهای شما بستگی دارد. شما بهمراه ادارۀ کاریابی فعالیت های خود را بر مبنای تجربیات قبلی و علائق تان برنامه ریزی می کنید.

فعالیت های زیر همیشه در برنامه وجود دارند:

 • زبان سوئدی برای مهاجران، اِس.اِف.ای SFI
 • آشنائی با جامعه سوئد. این یک دورۀ آموزشی است که در آن شما معلومات اساسی در بارۀ جامعۀ سوئد کسب می کنید.
 • اقداماتی که شما را برای کار آماده می کنند. بطور مثال می تواند کارآموزی باشد. شما همچنین می توانید کمک دریافت کنید که معلومات حرفه ای و تحصیلات تان مورد قضاوت قرار گیرند. به این ارزشیابی گفته می شود.

فعالیت های برنامۀ استقرار زندگی و کار چه موقع انجام می شوند؟

فعالیت های برنامۀ شما 40 ساعت در هفته برگزار می شوند. اغلب شما به مدت 24 ماه در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنید.

در برخی موارد ممکن است ساعات کمتری در هفته یا ماههای کمتری در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنید. این بطور مثال می تواند بخاطر موارد زیر باشد:

 • دریافت یک کار پاره وقت در مدت زمانی که در برنامه استقرار زندگی و کار (Etableringsprogrammet) شرکت می کنید.
 • چند روز در هفته مرخصی والدین داشته باشید.
 • توان کارکردی شما کاهش یافته باشد.
 • مریض باشید و نتوانید 40 ساعت در هفته شرکت کنید.

اگر در مدت زمانی که در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) شرکت می کنید مرخصی تمام وقت والدین بگیرید از امکان ادامه مجدد برنامه پس از مرخصی والدین برخوردار هستید.

(سال فشرده) Intensivår

اگر به تازگی به سوئد آمده اید و در برنامۀ استقرار یابی و جایگیری شرکت میکنید دورۀ سال فشرده میتواند برای شما مناسب باشد. در طی این یک سال شما میتوانید با سرعت زیاد زبان بخوانید و یا در محل کاری به صورت تمام وقت و در اوقات آزاد خود کارآموزی کنید. هدف از این برنامه این است که هر چه زودتر کار پیدا کنید.

پول استقرار زندگی و کار

اگر برنامۀ استقرار زندگی و کارخود را دنبال کنید می توانید پول دریافت کنید که به آن پول استقرار زندگی و کار گفته می شود.

شما همچنین حق دارید فوق العاده های مختلفی نیز دریافت کنید:

 • اگر فرزند دارید حق دارید فوق العاده استقرار زندگی و کار دریافت کنید.
 • اگر تنها زندگی می کنید حق دارید پول مسکن دریافت کنید.

تصمیم گیری در مورد پول ها با صندوق بیمه های اجتماعی است. صندوق بیمه های اجتماعی همچنین مقدار پول استحقاقی شما را نیزمحاسبه می کند.

وظیفۀ تحصیل

تحصیل اجباری برای برخی از تازه واردان به سوئد وجود دارد. مفهوم تحصیل اجباری آنست که شما بایستی درس بخوانید تا امکانات کار پیدا کردن برای خود را افزایش دهید.