پدر یا مادر بودن

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

والدين براى رشد و سلامتى فرزند مهمند. توانائى والده خوب بودن تحت تاثير عوامل مختلف اجتماع است. شما والدينى كه تازه به سوئد آمده ايد در اينجا ميتوانيد در باره والدين بخوانيد همچنین در مواقع مختلف در مورد مسايل مربوط به فرزندتان به كجا مراجعه كنيد.

پدری با دو فرزندش پیاده روی می کند.