پدر یا مادر بودن

آخرین به روز رسانی: 19/12-2022

والدين براى رشد و سلامتى فرزند مهمند. توانائى والده خوب بودن تحت تاثير عوامل مختلف اجتماع است. شما والدينى كه تازه به سوئد آمده ايد در اينجا ميتوانيد در باره والدين بخوانيد همچنین در مواقع مختلف در مورد مسايل مربوط به فرزندتان به كجا مراجعه كنيد.

مردی یک پسر جوان را در آغوش گرفته و هر دو به یکدیگر می خندند.

عکس: Colourbox.