اوقات فراغت کودک

آخرین به روز رسانی: 6 9 2018

کودک حق بازی، استراحت و اوقات فراغت دارد. یک اوقات فراغت مفید میتواند یک حمایت در رشد کودک باشد. اکثر کودکان مایلند در اوقات فراغت با رفقا باشند. طبیعی است که از اینترنت استفاده کنند، تلویزیون نگاه کنند و به موسیقی گوش دهند. تعداد زیادی با چندین فعالیت سازمان دهی شده کار میکنند.