مدرسه

آخرین به روز رسانی: 28/6-2023

همه کودکان از حق تحصیل برخوردارند. کمون موظف است به شما در مدرسه جا بدهد. در اینجا می توانید مقررات جاری و کمک و حمایت هایی را که می توانید برای رفتن به مدرسه سوئدی دریافت کنید مطالبی بخوانید.

چهار کودک در حیاط مدرسه بسکتبال بازی می کنند.

چنانچه شما کار می کنید یا درس میخوانید کودک شما اجازه دارد از یک سالگی به پیش دبستان برود. این یک حق است. چنانچه شما کار نمی کنید یا درس نمی خوانید با اینحال فرزند شما اجازه دارد از 3 سالگی چند ساعت در روز به پیش دبستان دولتی برود.

کلاس پیش دبستانی یک نوع مدرسۀ اجباری است. اکثر کودکان از ترم پاییزی که به 6 سالگی تمام می رسند به کلاس پیش دبستانی میروند. این آموزش بایستی مشوق پیشرفت کودک باشد و آنها را برای ادامۀ تحصیلات آماده سازد.

مدرسه ابتدائی/راهنمائی در سوئد اجباری است. در اینجا همه بچه ها نه سال درس میخوانند. اکثرا کلاس 1 را در سالی که 7 سالشان تمام شده شروع میکنند. هر سال تحصیلی شامل دو ترم میباشد، یک ترم پائیزی و یک ترم بهاری.

وظیفه اجبارى تحصیل از ترم پاییز که کودک به سن ٦ سالگی می رسد، آغاز ميگردد. كلاس پيش دبستانى اجبارى است. مدارس ویژه از كلاس پيش دبستانى تا كلاس ١٠ تدریس دارند.

مدارس ویژه نوعى از مدارس دولتى هستند كه توسط اداره آموزش و پرورش ویژه اداره مى شوند. مدارس ویژه شامل كلاس پيش دبستانى تا كلاس ١٠ مى شوند و براى:

  • دانش آموزانی هستند كه ناشنوایی يا كم شنوائی و همچنين تركيبى از كاهش بينايى و شنوايى دارند.
  • دانش آموزانی با كاهش بينايى و کم توانی/ناتوانی دیگر.
  • دانش آموزانی كه دچار اختلال شديد زبان هستند.
  • دانش آموزانی با ناشنوایی و نابينايى مادرزادی.
  • دانش آموزانی كه ناشنوا هستند و يا كم شنوايى همراه با ناتوانى هوشمندى دارند.

آموزش ابتدائی/راهنمائی سازگار شده برای کودکان و نوجوانان در سنین بین ۷ تا ۱۶ سال دارای کم توانی/ناتوانی یا دارای صدمه مغزی است.

کودکان دارای کم توانی/ناتوانی ذهنی همیشه قادر نیستند در مدرسه ابتدائی/راهنمائی تحصیل کنند. کودک در اینگونه موارد می تواند به جای مدارس عادی به مدرسه ابتدائی/راهنمائی سازگار شده برود. این نوع مدرسه قالب مخصوص به خود را دارد و آموزش با شرایط و نیازهای هر یک از دانش آموزان سازگار می شود.

دبیرستان سوئدی اختیاری است. برای اکثر افراد دبیرستان سه ساله است. اکثرا بلافاصله پس از مدرسه ابتدائی/راهنمائی در سن 16 سالگی در اینجا شروع میکنند. این آموزش حداکثر سالی که شخص 20 سالش تمام میشود بایستی شروع شود.

در دبیرستان می توانید رشته های مختلف سراسری یا رشته های مقدماتی را بخوانید. در میان رشته های سراسری رشته های فنی و حرفه ای و رشته های آماده سازی برای تحصیل در سطح آموزش عالی وجود دارند.

برای آنکه فرزند شما بتواند در یک رشته فنی و حرفه ای شرکت کند، باید در ماده های درسی زبان سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و در پنج ماده درسی دیگر نمره قبولی داشته باشد. در مجموع بایستی در هشت ماده درسی نمره قبولی داشته باشید.

برای آنکه فرزند شما بتواند در یک رشته آماده سازی دانشگاه و مدارس عالی تحصیل کند بایستی در ماده های درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم، زبان انگلیسی، ریاضی و ده مادۀ درسی دیگر نمره قبولی گرفته باشد. یعنی داشتن نمرۀ قبولی در جمعاً دوازده ماده درسی لازم است.

اگر فرزند شما برای ورود به یکی از رشته های سراسری واجد شرایط نباشد می تواند یکی از چهار برنامه مقدماتی را بخواند. رشته های مقدماتی از نظر شتاب تحصیلی، ابعاد و محتوا انعطاف پذیر هستند. این رشته ها باید همچنین با پیش دانش ها و نیازهای شما نیز سازگار باشند.

آموزش دبیرستانی سازگار شده برای نوجوانان در سنین بین ۱۶ تا ۲۰ سال است که کم توانی/ناتوانی ذهنی دارند یا دارای آسیب مغزی است. این آموزش چهار ساله است. این آموزش دبیرستانی دارای رشته های سراسری و رشته های فردی برای انتخاب است.

به مدرسه رفتن هم شامل حق و حقوق و هم وظایف است. در سوئد کودکان از سالی که به سن شش سالگی تمام می رسند تا زمانیکه دوره راهنمائی را به پایان برسانند یا به سن ۱۸ سالگی تمام برسند، شامل تحصیل اجباری هستند.

تحصیل اجباری به این معنی است که کودکان باید به مدرسه بروند مگر اینکه دلیل موجهی برای نرفتن به مدرسه وجود داشته باشد. هم والدین و هم مدارس مسئولیت دارند که کودکان به مدرسه بروند. تحصیل در دبیرستان و دبیرستان سازگار شده داوطلبانه است.

دوره پیش دبستانی، دوره ابتدایی، دوره ابتدایی/راهنمایی سازگار شده، دبستان ویژه نابینایان و ناشنوایان، دبیرستان و دبیرستان سازگار شده، رایگان است.

فرزند شما در کلاس آمادگی ماده های درسی مختلف را می خواند و همزمان مبانی زبان سوئدی را یاد می گیرد. هدف از خواند یک یا چند ماده درسی در کلاس آمادگی آنست که کودک در اسرع وقت ممکن آماده شود که در یک کلاس عادی درس بخواند.

به فرزند شما حداکثر دو سال تحصیل در کلاس آمادگی ارائه می شود. کودک نمی تواند همه تحصیل خود را در این کلاس انجام دهد. اینکه چه مقدار تدریس در کلاس آمادگی و چه مقدار در کلاس عادی انجام می شود برای هر کودک متفاوت است. مدیر مدرسه در مورد سازماندهی تدریس تصمیم گیری می کند.

معلم میزان معلومات کودک در کلاس آمادگی را ارزشیابی می کند. وقتی معلم تشخیص دهد که کودک برای شرکت در یک ماده درسی در کلاس عادی آماده است کودک بایستی به آن کلاس برود.

در مقطع ابتدائی/راهنمائی فرزند شما می تواند ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر زبان مادری کودک سوئدی نباشد در صورت نیاز می تواند زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که کودک زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر فرزند شما نیاز دارد سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند با مدیر مدرسه تماس بگیرید.

فرزند شما در دبیرستان می تواند ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند.

فرزند شما می تواند در مقطع ابتدائی/راهنمائی یک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. اگر فرزند شما ک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد به این مفهوم است که کودک در زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم تدریس بیشتری دریافت می کند.

برای آنکه فرزند شما بتواند وقت بیشتری برای زبان سوئدی داشته باشد بایستی از وقت سایر ماده های درسی کاسته شود. مجموع ساعات تدریس یکسان است ولی تدریس طوری تقسیم بندی می شود که وقت بیشتری برای زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم داشته باشد. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که کودک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. فرزند شما می تواند حداکثر یک سال جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد.

اگر زبان مادری فرزند شما سوئدی نباشد او حق دارد آموزش زبان مادری داشته باشد. در مقطع کودکستان و کلاس پیش دبستانی فرزند شما حق دارد هم زبان مادری و هم زبان سوئدی را یاد بگیرد. در مقطع ابتدائی/راهنمائی و دبیرستان و جود برخی شرایط لازم است تا فرزند شما از حق آموزش زبان مادری برخوردار شود.

اگر مایل هستید فرزند شما آموزش زبان مادری داشته باشد باید برای آن درخواست کنید. از مدرسه بپرسید چکار بایستی بکنید و چه شرایطی وجود دارد.

کمک تحصیلی به زبان مادری مهم است تا بتوان معلومات قبلی کودک در ماده های درسی مختلف حفظ نمود. اگر فرزند شما به کمک تحصیلی به زبان مادری نیاز داشته باشد بایستی آنرا دریافت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک تحصیلی به زبان مادری با معلم یا مدیر مدرسه تماس بگیرید.