کمون ها در سوئد

آخرین به روز رسانی: 3/5-2023

همه کسانی که در سوئد زندگی می کنند در یک کمون زندگی می کنند. کمون ميتواند يك شهر، يك شهرستان يا چندين شهرستان باشد. در سوئد ٢٩٠ کمون وجود دارد.

در وبسايت كمون می توانيد اطلاعات لازم در مورد بعنوان مثال، مدارس، مشاغل، مسكن، انجمن هاى مختلف و فعاليت‌هاى آنها، در محل زندگى خود را كسب كنيد.

كمون مورد نظر خود که می خواهید در باره آن مطالبی بخوانید را در قسمت زیر انتخاب كنيد. وقتى روى نام یک كمون كليك كنيد، به صفحه سوئدى اطلاعات آن كمون وارد می شويد.

كمون مورد نظر خود که می خواهید در باره آن مطالبی بخوانید را در قسمت زیر انتخاب كنيد.

فيلمى در مورد زندگی در يك كمون كوچك