شکل‌های گوناگون سکونت

آخرین به روز رسانی: 1/2-2023

در سوئد می توانید به شیوه های مختلفی سکونت کنید. شما می توانید آپارتمان اجاره کرده یا خریداری کنید. شما می توانید یک خانه را اجاره یا خریداری کنید. در اینجا اطلاعات در باره شیوه های مختلف سکونت را پیدا می کنید.

در همۀ کمون ها شرکت مسکن محلی وجود دارد که نزد آن می توانید آپارتمان اجاره جستجو کنید. مالک این شرکتها ممکن است افراد یا یک کمون باشند. اگر کمون مالک یک شرکت مسکن باشد به آن "شرکت مسکن عام المنفعه" گفته می شود. کسی که در یک آپارتمان اجاره ای زندگی می کند مستأجر نامیده می شود. در اینصورت شما آپارتمان را از شرکت مالک آن اجاره (قرض) می کنید.

اگر چیزی در آپارتمان خراب شود

اگر آپارتمان دچار نقص و خرابی شود صاحبخانه باید آنرا تعمیر کند. اگر یخچال یا اجاق خوراکپزی خراب شود مستأجر لازم نیست هزینۀ تعمیر آنرا بپردازد. ولی اگر شما خودتان به آپارتمان صدمه زده باشید می توانید موظف به پرداخت هزینه شوید. معمولاً صاحبخانه بایستی قبل از نقل مکان شما به آپارتمان آنرا معاینه (کنترل) کند. علت این معاینه آنست که شما مجبور نشوید بابت صدماتی که میتأجر قبلی ایجاد کرده، هزینه ای پرداخت کنید.

انواع مختلف قرارداد

برای آپارتمانهای مسکونی قرارداد های مختلفی وجود دارد. یک قرارداد دست اول به این معنی است که شما می توانید هر مدتی که مایل باشید در آپارتمان سکونت کنید. یک قرارداد دست دوم یعنی اینکه شما اپارتمان را موقتاً از کسی که دارای قرارداد اجارۀ دست اول است، اجاره می کنید.

قراردادهای "سیاه"

قراردادهای سیاه به قراردادهایی گفته می شود که یک اپارتمان اجاره ای با پول خرید و فروش می شود. صاحبخانه ها و مستأجران در سوئد حق ندارند قرارداد اجاره آپارتمان را خرید و فروش کنند. کسی که از شما بخواهد بابت قرارداد اجاره پول پرداخت کنید مرتکب جُرم شده و ممکن است به حبس تعزیری محکوم شود.

حق صاحبخانه برای فسخ قرارداد اجاره

شما بعنوان مستأجر همیشه حق دارید اگر می خواهید نقل مکان کنید قرارداد اجاره خود را فسخ کنید. پس از فسخ قرارداد ممکن است مجبور شوید اجاره آپارتمان را برای مدت معینی پرداخت کنید. به آن مدت فسخ گفته می شود. اگر در قرارداد مدت دیگری نوشته نشده باشد، مدت فسخ اغلب سه ماه است. مدت فسخ از ماه بعد از آن ماهی که شما قرارداد را فسخ کرده اید آغاز می شود.

حق صاحبخانه برای فسخ قرارداد

صاحبخانه در برخی موارد حق دارد قرارداد مستأجر را فسخ کند. قرارداد می تواند در موارد زیر فسخ شود:

  • اجاره دادن یا واگذاری مسکن به دیگری بدون اجازه از صاحبخانه.
  • استفاده از مسکن برای منظور دیگری بغیر از سکونت، بطور مثال اعمال بزهکارانه یا اداره کردن تشکیلاتی شرکت بزرگ در مسکن.
  • مسئول ورود جانواران و حشرات موذی به ساختمان است یا شیوع جانواران و حشرات موذی در آپارتمان را گزارش نکند.
  • اجازه ندهد صاحبخانه بطور مثال برای تعمیرات وارد مسکن شود بدون آنکه برای اجازه ورود ندادن به صاحبخانه دلیل موجهی داشته باشد.
  • از مسکن مراقبت و نگهداری نکند.
  • موارد مندرج در قرارداد اجاره را رعایت نکند.
  • بیش از یک هفته در پرداخت اجاره بهاء تأخیر داشته باشد.

یک مسکن سرقفلی دار آپارتمانی است که شما برای آن بایستی مبلغ سرقفلی پرداخت کنید. یعنی شما در یک انجمن مسکن که مالک مستغلات (ساختمان) است سهم خریداری می کنید. با اینکار عضو آن انجمن مسکن شده و می توانید از آپارتمان استفاده کنید.

وقتی در یک آپارتمان سرقفلی دار زندگی می کنید بایستی یک هزینۀ ماهیانه به انجمن مسکن مربوطه پرداخت کنید. اگر برای خرید آپارتمان وام گرفته باشید بایستی به بانک نیز بهره و قسط وام پرداخت کنید.

در کمونها مشاوران املاک و شرکت های مسکن وجود دارند که آپارتمانهای فروشی را نشان می دهند. شما خودتان هم می توانید آپارتمانهای فروشی را در اینترنت جستجو کنید.

در سوئد می توانید هم خانه بخرید و هم اجاره کنید. اگر می خواهید یک خانه بخرید قیمت آن می تواند بین شهرهای بزرگ، شهرستانها و نقاط روستایی بسیار متفاوت باشد. در کمونها مشاوران املاک و دفاتر مسکن یابی محلی وجود دارند که خانه های فروشی را نشان می دهند. شما همچنین می توانید یک قطعه زمین بخرید و خانۀ خود را در آن بسازید.

در وبسایت های کمون ها اغلب خانه ها و قطعه زمین های فروشی وجود دارند.

اجارۀ دست دوم در سوئد امری عادی است. یعنی شما آپارتمان را از فردی که دارای قرارداد دست اول است اجاره می کنید. همچنین می توان از مالک یک آپارتمان یا خانه نیز بصورت دست دوم اجاره کرد.

اگر می خواهید یک آپارتمان را بصورت دست دوم اجاره کنید مهم است که تحقیق کنید آیا صاحبخانه با اجارۀ دست دوم موافقت دارد یا نه.

بخاطر داشته باشید که برای اجارۀ دست دوم قرارداد تنظیم کنید. اگر قرارداد تنظیم نکرده باشید ممکن است کسی که قرارداد دست اول را در اختیار دارد شما را مجبور کند نقل مکان کند. قبل از تنظیم قرارداد مهم است بدانید وقتی بصورت دست دوم اجاره می کنید دارای چه حق و حقوق هستید.

همچنین می توان یک اتاق در یک آپارتمان یا خانه را نیز اجاره کرد. در اینصورت شما با فارادی که دارای قرارداد مسکن یا مالک آن هستند زندگی می کنید. به این همخانه بودن گفته می شود. همخانه بودن هم دارای مقررات و مهلت فسخ است. از اینرو بخاطر داشته باشید که هنگام اجاره کردن یک اتاق در آپارتمان یا خانۀ یکنفر قرارداد تنظیم کنید.