بانک و حساب بانکی

آخرین به روز رسانی: 16 3 2020

بانک

بانک شرکتی است که بیشتر با سه مورد کار می کند: پرداختها، پس انداز و پول قرض دادن. اگر زیر 18 ال هستید نمی توانید وام بگیرید، ولی اگر قیم شما اجازه دهد می توانید هم پس انداز کنید و هم پرداخت کنید. قیم یک کودک اغلب والدین او هستند. بانکها برای پس انداز و پرداخت خدمات مختلفی، مانند حساب بانکی، بانک اینترنتی، کارت بانک و بانک تلفنی دارند.

حساب بانکی

برای اداره کردن امور مالی شخصی خود بایستی یک حساب بانکی داشته باشید. حسابی که به آن نیاز دارید ممکن است نام های مختلفی داشته باشد، بطور مثال ممکن است حساب حقوقی، حساب تراکنشی، حساب فردی، حساب خصوصی یا حساب پرداختی نام داشته باشد.

  • واریزهای حقوق یا کمک هزینه
  • پرداخت از طریق انتقال از حساب، پرداخت پستی و پرداخت اتواماتیک
  • برداشت نقدی

وقتی اجازه اقامت گرفتید چگونه حساب بانکی باز می کنید

افرادی که اجازه اقامت گرفته اند بایستی در اسرع وقت در آمار ثبت احوال نامنویسی کنند. آنموقع یک شماره شناسائی فردی سوئدی دریافت می کنند. وقتی این شماره دریافت شد می توانند کارت شناسائی سوئدی تقاضا کنند. وقتی کارت شناسائی گرفتند می توانند حساب بانکی درخواست کنند.

قبل از آنکه مشتری بانک بشوید و به خدمات بانکی دسترسی پیدا کنید، بانک بایستی هویت شما را کنترل کند. بانک همچنین نیاز دارد که بداند پول های شما از کجا می آید و شما از خدمات بانکی چگونه استفاده خواهید کرد. از اینرو قبل از دسترسی به خدمات بانکی از شما چند سوال پرسیده می شود.