اقتصاد خانوار

آخرین به روز رسانی: 6/12-2022

درآمدها و هزینه های خانوار شما اقتصاد خانوار را تشکیل می دهند. برای داشتن یک اقتصاد خوب خانوار بایستی بین پول های دریافتی و خرج های ماهیانه شما تعادل وجود داشته باشد.

برای آنکه وضع مالی تان را زیر نظر داشته باشید بهتر است یک بودجه ساده تنظیم کنید. درآمدها و مخارج خود را جمع آوری کرده و یادداشت کنید و هنگام تنظیم بودجه برای ماه بعد از این یادداشتها استفاده کنید. در اینصورت پی می برید که چیزها چقدر هزینه دارند و چقدر می توانید خرید کنید.

مخارج مندرج در یک بودجه برای هر خانواری متفاوت است. اداره حمایت از مصرف کنندگان هر ساله یک محاسبه برای مخارج معقول برخی از هزینه های موجود خانوار انجام می دهد. شما می توانید از ارقام آنها بعنوان پایه ای برای تنظیم بودجه خود استفاده کنید. در وبگاه "الو مصرف کننده" همچنین یک حسابان بودجه وجود دارد که از آن می توانید برای محاسبه بودجه خانوار خود استفاده کنید.

اگر بودجه شما درست در نمی آید بایستی تجدید نظر کرده و ببینید آیا می توانید در موردی صرفه جوئی کنید یا نه. گاهی اوقات می توانید هزینه های خود را با انتخاب یک مورد ارزانتر کاهش دهید. در سایر موارد می توانید از طریق انتخاب گزینه ای با کیفیت بالا که دوام بیشتری دارد پول پس انداز کنید.

برای خرید قسطی و گرفتن وام سریع برای خرید چیزی احتیاط کنید. در نظر بگیرید که می توانید بجای اینکار پول پس انداز کنید. وام سریع و خرید قسطی اغلب با بهره و هزینه ها همراه است که خرید را به مراتب گرانتر می کنند.