مالیات

آخرین به روز رسانی: 30/1-2023

مالیات هزینه ای برای پرداخت مخارج همگانی است. ما بابت درآمد، و بابت کالاها و خدمات مالیات پرداخت می کنیم. مالیات بر درآمد به دولت، کمون و بهداری ناحیه پرداخت می شود.

چرا مالیات پرداخت می کنید؟

ما با هم ایجاد یک جامعه بهتر مالیات پرداخت می کنیم. ایده اولیه برای اخذ مالیات آنست که همه مردم از کمک و امکانات مشابه برخوردار شوند.

ما در سوئد در مقایسه با سایر کشورها مالیات بسیار زیادی پرداخت می کنیم. علت این مالیات بالا آنست که دولت، کمون ها و بهداری های ناحیه ای مسئولیت بزرگی را بر عُهده دارند. زمینه هایی مانند آموزش و پرورش، خدمات درمانی و زیرساخت ها ی اجتماع توسط مالیات تامین می شوند.

چه نوع مالیات هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از مالیات ها وجود دارند. مالیات بر کار و درآمد، اتومبیل و ترافیک، مشروبات الکلی و تنباکو برخی از رایج ترین مالیات ها هستند. یعنی شما بابت حقوق و دستمزد، مالکیت اتومبیل و رانندگی با آن و وقتی مشروبات الکلی یا توتون و تنباکو می خرید، مالیات پرداخت می کنید.

تعیین نوع مالیات ها و مبالغ آن با سیاستمداران پارلمان، بهداری ها ی ناحیه ای و کمونهاست.

مالیات صرف چه مواردی می شود؟

مالیات صرف پرداخت مثلاً برای آموزش و پرورش، خدمات درمانی و زیرساخت ها می شود:

 • معلمان در مدرسه به شما بدون آنکه پولی پرداخت کنید تدریس می کنند. حقوق معلمان از محل مالیات پرداخت می شود.
 • هنگامی که شما بیمار می شوید در درمانگاه یا بیمارستان درمان دریافت می کنید. درمان توسط مالیات پرداخت می شود.
 • اگر جاده ای خراب شود و نیاز به تعمیر داشته باشد، هزینه تعمیر از طریق مالیات پرداخت می شود.

موارد بسیار دیگری وجود دارند که از طریق مالیات پرداخت می شوند، مانند:

 • مراقبت از سالمندان
 • مراقبت از کودکان
 • خدمات اجتماعی
 • دادگستری
 • پذیرش پناهندگان
 • فرهنگ

اداره مالیات چکار می کند؟

اداره مالیات یک ادارۀ دولتی سوئد است که مسئولیت دارد کاری کند که اشخاص حقیقی و شرکت ها مالیات و عوارض مصوب سیاستمداران را بپردازند. وظایف اداره مالیات سوئد از جمله عبارتند از:

 • اخذ مالیات
 • نامنویسی در آمار ثبت احوال
 • ثبت سیاهه ماترک
 • بررسی جرائم مالیاتی

هر کسی که در آمار ثبت احوال سوئد ثبت شده و به سن 13 رسیده باشد می تواند برای گرفتن کارت شناسایی از اداره مالیات سوئد اقدام کند.

اظهارنامه مالیاتی

هر سال هر کسی که پولی در آورده است باید به اداره مالیات اطلاع دهد. به اینکار اظهار مالیاتی گفته می شود. این امر هم شامل افراد حقیقی و هم شرکتهاست.

اداره مالیات سوئد یک فُرم اظهارنامه مالیاتی برای فردی که بایستی درآمد خود را اعلام کند، در آغاز سال ارسال می کند. در این فرم درآمد شما در طول سال گذشته نوشته شده است. به دست آورده است. شما باید کنترل کنید که اطلاعات صحیح باشند.

اگر اطلاعات صحیح باشند باید اظهارنامه را تأیید کنید. شما می توانید اظهارنامه خود را با ارسال یک پیامک، تماس تلفنی، استفاده از برنامک (آپ) اداره مالیاتی یا خدمات الکترونیک در وبسایت اداره مالیات تأیید کنید. خدمات الکترونیک فقط به زبان سوئدی وجود دارد.

اگر اطلاعات در اظهارنامه نادرست است بایستی آنها را تغییر دهید. شما می توانید اظهارنامه خود را از طریق خدمات الکترونیکی در وبسایت اداره مالیات تغییر دهید. خدمات الکترونیک فقط به زبان سوئدی وجود دارد.

اگر از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی، استفاده از برنامک (آپ) یا خدمات الکترونیکی نمی توانید اظهارنامه مالیاتی خود را تأیید کنید برای اینکار از فُرم کاغذی استفاده کرده و آنرا برای اداره مالیات ارسال کنید.

اگر فرم اظهارنامه برای شما به خانه ارسال نشده باشد نیز می توانید درآمد خود را اظهار کنید.

در وبسایت اداره مالیات می توانید فرم اظهارنامه مالیاتی از طریق خدمات سفارش اداره مالیات سفارش دهید. خدمات الکترونیک سفارش فقط به زبان سوئدی وجود دارد.

اگر مالیات پرداخت نکنید چه اتفاقی می افتد؟

اگر مالیات پرداخت نکنید ممکن است مرتکب جُرم شوید که به آن جُرم مالیاتی گفته می شود.

اگر کار کنید و مالیات نپردازید گفته می شود که شما سیاه کار می کنید. سیاه کار کردن غیر قانونی است. ممکن است به حبس به مدت حداکثر دو سال منجر شود.

اگر برای مثال مالیات خودروی خود را پرداخت نکنید، مجاز به استفاده از آن نیستید. ضمناً مجبور می شوید هزینه دیرکرد نیز پرداخت کنید. یعنی مجبور می شوید نسبت به زمانی که مالیات را مستقیماً پرداخت کرده بودید، مبلغ بیشتری پرداخت کنید. اگر باز هم مالیات را پرداخت نکنید اداره مالیات پرونده را به اداره اجرائیات و وصول مطالبات ارجاع می دهد.