شرکت در انجمن

آخرین به روز رسانی: 7/12-2022

در سوئد شرکت در انجمن های مختلف بسیار وسیع است. بسیاری از ساکنان سوئد عضو یک یا چند انجمن هستند. اگر علاقه یا نیاز بخصوصی دارید می توانید در یک انجمن مورد علاقه خود شرکت کنید.

شرکت در یک انجمن بهمراه دیگران می تواند شیوه ای باشد که از طریق آن گروههای مختلف علائق شما را به پیش ببرند. در یک انجمن می توانید در زمینه مسائل اجتماعی مورد علاقه خود فعالیت کنید. اینکار همچنین شانسی برای گسترش علائق و دانش خود، ایجاد یک شبکه ارتباطی و آشنا شدن با افراد جدید است. شما همچنین می توانید از طریق انجمن های مختلف برای مسائلیی که احساس می کنید دشوار هستند یا اگر حال یکی از افراد خانواده بد باشد، کمک و حمایت دریافت کنید.

در سوئد آزادی انجمن وجود دارد که بخش مهمی از جامعه دموکراتیک را تشکیل می دهد. آزادی انجمن یعنی اینکه همه حق دارند انجمن تأسیس کرده یا در یک انجمن شرکت کنند. گروهی از مردم که دارای یک علاقه مشترک یا پیشینه قومی/ملی مشترک باشند می توانند یک انجمن تأسیس کنند.

شما می توانید در انجمن بصورت عضو هیئت مدیره، مربی یا بعنوان عضو/داوطلب مشارکت داشته باشید. گاهی اوقات فعالیت های انجمنی به مثابه مدرسه دموکراسی توصیف می شود. اعضای انجمن از امکان فراگیری مشارکت در فرآیندهای دموکراتیک و تصمیم گیری بر طبق اصول دموکراسی برخوردار می شوند. فعالیت های انجمنی در مجموع نقش بزرگی در دموکراتیزه شدن جامعه سوئد داشته است. بسیاری از افراد عضو یک انجمن هستند بی آنکه مستقیماً در آن فعالیت داشته باشند.

اگر مایل هستید در یک انجمن عضو شوید، یک انجمن تأسیس کنید یا برای انجمن خود پول درخواست کنید می توانید با کمون خود تماس بگیرید. در کمون ممکن است بطور مثال اداره اوقات فراغت مسئول کمک به انجمن ها باشد.