نقصان کارکردی

آخرین به روز رسانی: 25/9-2023

یک فرد دارای نقصان کارکردی فردی است که توان جسمی، روحی یا عقلی او کاهش یافته باشد. در سوئد حدوداً یک نفر از هر چهار نفر دارای نوعی نقصان کارکردی است.

فردی که دارای نقصان کارکردی است از حق و حقوق یکسان مانند همۀ سایرین برای شرکت در حیات اجتماعی برخوردار است. بطور مثال کودکان دارای نقصان کارکردی بایستی مانند سایر کودکان از کودکیاری و مدرسه برخوردار شوند. هر گونه تبعیض بخاطر نقصان کارکردی مطابق قانون منع تبعیض ممنوع است.

حمایت فردی

چندین حمایت فردی برای افراد دارای نقصان کارکردی وجود دارد تا مشارکت در جامعه با شرایط یکسان امکان پذیر شود. اینکه شما چه حمایت هایی را می توانید دریافت کنید به نقصان کارکردی شما و نوع حمایت مورد نیازتان بستگی دارد.

از طریق صندوق بیمه های اجتماعی می توانید کمک هزینه های مختلف بطور مثال برای سازگار کردن مسکن و ماشین یا انواع مختلف کمک های مالی را دریافت کنید.

در خدمات بهداشتی و درمانی می توانید حمایت از جمله برای توانبخشی و تجویز وسایل کمکی دریافت کنید. اگر در مورد حمایت هایی که می توانید دریافت کنید سوالی دارید با بهداری ناحیه خود صحبت کنید.

شما همچنین می توانید از کمون خود حمایت فردی دریافت کنید. این حمایت می تواند بطور مثال بصورت دستیاری شخصی، مسکن با خدمات ویژه یا داشتن فرد راهنما باشد. اگر سفر به تنهایی یا با وسایل نقلیه همگانی (اتوبوس، قطار، تراموا) برایتان دشوار باشد از حق استفاده از سرویس ایاب و ذهاب برخوردارید. آنموقع می توانید با تاکسی یا مینی بوس سفر کنید. اگر در مورد حمایت هایی که می توانید دریافت کنید سوالی دارید با اداره خدمات اجتماعی در کمون خود صحبت کنید.

افراد دارای نقصان کارکردی همچنین می توانند حمایت ویژه برای کار پیدا کردن یا اشتغال دیگری که برایشان مناسب باشد نیز دریافت کنند. بطور مثال می توانید از طریق انواع ویژه استخدامی استخدام شوید یا وسایل کمکی کار درخواست کنید.

اداره مشارکت سوئد (MFD) یک بروشور اطلاع رسانی برای افراد دارای کم توانی/ناتوانی تازه وارد به سوئد دارد. اين بروشور به زبانهاى مختلف وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

حق و حقوق کارکردی سوئد یک سازمان جامع است که از چندین انجمن کارکردی سراسری تشکیل شده است.

انجمن سراسری افراد دارای صدمات بینایی یک انجمن داوطلبانه برای دفاع از منافع افراد دارای صدمات بینایی است.

انجمن سراسری افراد دارای صدمات شنوائی (HRF) بزرگترین سازمان سوئد برای افراد دارای صدمات شنوائی است.

DHR یک سازمان برای افراد دارای کاهش قدرت حرکت و جابجائی است.

نِورو یک سازمان مستقل تخصصی در زمینه مغز و اعصاب است.

انجمن سراسری بیماران مبتلا به روماتیسم دانش و آگاهی در بارۀ بیماری های روماتیسمی را جمع آوری و پخش می کند.

انجمن اوتیسم سوئد براى بهتر كردن زندگی افراد مبتلا به اوتیسم فعالیت می کند.

انجمن سندرم داون براى افزايش دانش درباره سندرم داون و بهتر كردن زندگی افراد دارای این سندروم فعالیت مى كند.

سازمان اف.يو.بى در جهت داشتن زندگی بهتر برای جوانان و بزرگسالان دارای کم توانی/ناتوانی هوشمندى فعالیت مى كند.

پروژه پناهندگان کم توان/ناتوان خوش آمديد، یک پروژه براى افرادى است كه جديدأ به سوئد آمده اند و كم توانی/ناتوانی دارند. DRW توسط مؤسسه زندگی مستقل (ILI) اداره مى شود.