زبان سوئدی یاد بگیرید

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

امکانات مختلفی برای یادگیری زبان سوئدی وجود دارد. در اینجا می توانید در مورد شیوه های مختلف یادگیری زبان سوئدی مطالبی بخوانید.

وقتی اجازه اقامت دریافت کردید مهم است که هرچه سریعتر زبان سوئدی را یاد بگیرید. این مهم است تا بتوانید سریع خود را در جامعه مستقر کنید.

کمون شما بایستی آموزش زبان برای مهاجران ارائه کند. به آن اِس.اِف.ای گفته می شود. شما در موارد زیر از حق شرکت در کلاس های آِس.اِف.ای برخوردار هستید:

  • به سن 16 سالگی تمام رسیده باشید.
  • فاقد معلومات مقدماتی در زبان سوئدی باشید.
  • در آمار ثبت احوال کمون نامنویسی کرده یا خواهید کرد.

آموزش اِس.اِف.ای برای افرادی است که به معلومات مقدماتی در زبان سوئدی نیاز دارند. شما زبان سوئدی را برای حرف زدن و نوشتن در امور روزمره، در جامعه و در کار یاد می گیرید.

این دوره آموزشی رایگان است. شما می توانید بطور تمام وقت یا پاره وقت در این آموزش شرکت کرده یا آنرا با کارآموزی، آشنائی با بازار کار، ارزشیابی مهارت یا سایر دوره های آموزشی در آموزشگاه بزرگسالان (Komvux) تلفیق کنید. این دوره آموزشی در مراحل مختلفی برگزار می شود طوری که وقتی یک مرحله را به پایان رساندید به مرحلۀ بعدی می روید. آموزش اِس.اِف.ای را هر موقع از سال می توانید آغاز کنید. شما بایستی یک برنامه درسی فردی را پیگیری کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش اِس.اِف.ای با کمون خود تماس بگیرید. اگر در اداره کاریابی نامنویسی کرده و در برنامه استقرار شرکت می کنید می توانید با کارمند مسئول خود در اداره کاریابی تماس بگیرید.

مدرسه های همگانی بزرگسالان وجود دارند که آموزش اِس.اِف.ای ارائه می کنند. اگر می خواهید آموزش اِس.اِف.ای را بجای آموزشگاه کمون در یک مدرسه همگانی بزرگسالان بگذرانید با کمون خود در مورد امکانات موجود صحبت کنید. اگر در اداره کاریابی نامنویسی کرده و در برنامه استقرار شرکت می کنید می توانید با کارمند مسئول خود در اداره کاریابی تماس بگیرید.

در مدرسه های همگانی بزرگسالان همچنین می توانید واحدهای درسی مقاطع ابتدائی/راهنمائی و دبیرستانی را نیز بخوانید. برخی از مدرسه های همگانی بزرگسالان دوره های آموزشی استقراری برای تازه واردان از جمله در زبان سوئدی، آشنائی با جامعه و زمینه های آماده سازی برای کار نیز ارائه می کنند.

برخی از کمون ها کافه تریا های زبان دارند که در آنجا می توانید محاوره در زبان سوئدی را بصورت گروهی تمرین کنید. همچنین ممکن است در محل سکونت شما سازمان های داوطلبانه ای وجود داشته باشند که کافه تریای زبان دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با کمون خود تماس بگیرید. اگر در اداره کاریابی نامنویسی کرده و در برنامه استقرار شرکت می کنید می توانید با کارمند مسئول خود در اداره کاریابی تماس بگیرید.

آموزشگاه های مردمی در سراسر سوئد وجود دارند و بزرگترین محل ملاقات برای پرورش و فرهنگ محسوب می شوند. مردم در سنین مختلف به این آموزشگاه ها می روند تا باهم بهمراه دیگران بیاموزند و پیشرفت کنند. همۀ آموزشگاه های مردمی فعالیت های مختلفی مانند تمرین زبان، محفل های آموزشی، دوره های آموزشی و فعالیتهای فرهنگی برگزار می کنند که شما می توانید در آنها شرکت کنید. تعداد ده آموزشگاه مردمی وجود دارد که هریک دارای شاخه ها و ایده های مبنائی مختلفی هستند. اگر مایل هستید در مورد یک آموزشگاه مردمی بخصوص اطلاعات بیشتری کسب کنید از وبسایت آن آموزشگاه دیدن کنید. در آنجا همچنین فعالیتهای مختلف در شهر خود را نیز می بینید که می توانید در آنها شرکت کنید.

زبان سوئدی فنی و حرفه ای یک دوره آموزش زبان سوئدی برای افرادی است که می خواهند در یک زمینه شغلی/حرفه ای کار کنند ولی به یادگیری زبان سوئدی در آن زمینه بخصوص نیاز دارند.

دوره های آموزشی زبان سوئدی فنی و حرفه ای در سه سطح مختلف وجود دارند. بهمراه کارمند مسئول خود در اداره کاریابی بهترین سطح مناسب برای خود را انتخاب کنید. این امر به میزان معلومات شما در زبان سوئدی و اینکه آیا بخواهید کارآموزی، شرکت در یک دورۀ آموزشی بازار کار یا استخدام شده باشید، بستگی دارد.

اگر دوره آموزش اِس.اِف.ای خود را تمام کرده ایدمی توانید با خواندن زبان سوئدی بعنوان زبان دوم ادامه دهید. برای دریافت کمک به تکمیل فُرم درخواست به مشاور تحصیلی و حرفه ای آموزشگاه کمونی بزرگسالان (Komvux) مراجعه کنید. مشاور تحصیلی و حرفه ای همچنین می تواند به شما در برنامه ریزی تحصیلی تان نیز کمک کند. اگر در اداره کاریابی نامنویسی کرده و در برنامه استقرار شرکت می کنید می توانید با کارمند مسئول خود در اداره کاریابی تماس بگیرید.

اینجا در وبسایت Informationsverige.se میتوانید خودتان سوئدی یاد بگیرید. در اینجا چندین ابزار و وسایل کمکی وجود دارد که با آنها می توانید زبان سوئدی را خودتان یا بهمراه دیگران تمرین کنید.