اگر توان کارکردی شما کاهش یافته است

آخرین به روز رسانی: 24 3 2020

اگر توان کارکردی شما کاهش یافته طوری که از لحلظ جسمی و روحی روی شما تأثیر می گذارد، گفته می شود که شما دارای کاهش توان کارکردی هستید. این امر ممکن است به این مفهوم باشد که شما بطور مثال به وسایل کمک نیاز داشته باشید یا برای از عُهده برآمدن زندگی روزمره و کار کردن به حمایت نیاز داشته باشید.

کار کردن با داشتن معلولیت

اگر معلولیتی دارید مهم است که بطور مستقیم برای اداره کاریابی تعریف کنید. اداره کاریابی بعنوان مثال می تواند به شما در سازگار کردن محل کارتان به شما کمک کند. اگر شنوائی یا دید چشم تان کاهش یافته باشد همچنین می توانید از یک مشاور ناشنوایان، متخصص بینائی یا مترجم زبان اشاره کنید اگر از دست دادن شنوایی یا بینایی برخوردار شوید.

حمایت و کمک هزینه

برحسب نوع کاهش کارکردی که دارید ممکن است از چندین نوع حمایت برخوردار شوید.