اگر در خارج از سوئد تحصیل کرده اید

آخرین به روز رسانی: 27 7 2018

در اینجا می توانید در مورد کارهایی که می توانید با داشتن تحصیلات خارج از کشور انجام دهید مطالبی می خوانید. شما می توانید ریز نمرات تحصیلی خود را ترجمه کرده یا تحصیلات خارج از کشور خود را ارزشیابی کنید.

 ترجمه مدارک تحصیلی خارجی

اگر در خارج از سوئد تحصیل کرده باشید و این مدارک به زبان دیگری بغیر از انگلیسی، فرانسوی، اسپانیائی، آلمانی یا زبان های اسکاندیناوی باشد، بایستی مدارک تحصیلی خود را ترجمه کنید.

ترجمه بایستی توسط یک مترجم رسمی به زبان سوئدی یا یکی از زبان های فوق الذکر باشد.

اداره کاریابی می تواند در ترجمه مدارک تحصیلی به سوئدی به شما کمک کند. اینکار برای افرادی که جویای کار بوده و اداره کاریابی نامنویسی کرده اند هزینه ای ندارد.

 ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

اگر یک دورۀ تحصیلی را در کشور دیگری بغیر از سوئد به پایان رسانده اید و تبعه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا همکاریهای اقتصادی اروپا هستید یا در سوئد درخواست اجازه اقامت کرده اید، می توانید درخواست کنید تحصیلات شما ارزشیابی شود. مفهوم این امر آنست که شورای دانشگاهها و مدارس عالی (UHR) یک برگ اظهارنظر صادر کرده و نشان می دهد که تحصیلات شما معادل چه سطحی در سوئد است.

UHR یک فیلم در مورد چگونگی ارزشیابی تحصیلات خارج از کشور تهیه کرده است.

اگر دارای تحصیلات خارجی در سطح متوسطه، فوق دیپلم فنی یا دانشگاهی پایان یافته هستید می توانید آنرا توسط شورای دانشگاهها و مدارس عالی UHR ارزشیابی کنید.

شورای دانشگاهها و مدارس عالی UHR دارای یک سرویس ارزشیابی است که به شما معادل تحصیلات تان در سوئد را می گوید. شما همچنین می توانید از شورای دانشگاهها و مدارس عالی UHR بخواهید یک گواهی ارزشیابی برای مدارک تحصیلی خارج از کشورتان صادر کند. ارزشیابی مدارک تحصیلی رایگان است.

 ارسال درخواست

مهم است که شما در اسرع وقت ممکن تقاضانامه ارزشیابی تحصیلات خود را به UHR ارسال کنید.

همچنین مهم است که شما همه مدارک لازم برای ارزشیابی تحصیلات خود را به UHR ارسال کنید. اگر در آمار ثبت احوال سوئد نامنویسی شده باشید اغلب بایستی یک گواهی مشخصات فردی (personbevis) و مدارک تحصیلی بهمراه تقاضامه خود ارسال کنید. مدارک تحصیلی تان بایستی ترجمه شده باشند.

اگر از تحصیلات خود هیچ مدرکی ندارید

اگر فاقد مدارک برای تمام یا قسمتی از تحصیلات پس دیپلم دبیرستانی خود هستید می توانید بجای درخواست اظهار نظر در مورد تحصیلات خود، تقاضا کنید تحصیلات خارجی شما شرح داده شود. از این شرح می توانید هنگام جستجو برای کار، ثبت نام برای رشته های تحصیلی یا برای ارزشیابی مهارت خود استفاده کنید.

اظهارنظر

 پس از ارزشیابی تحصیلات تان یک اظهار نظر دریافت می کنید که نشان می دهد تحصیلات خارج از کشور شما معادل چه سطحی در نظام آموزشی سوئد است.

 چنین اظهار نظری دانشنامه سوئدی نیست. اظهار نظر مکمل تحصیلات خارج از کشور شماست ولی جایگزین آن نمی شود. اظهار نظر نوعی حمایت برای افرادی است که در سوئد جویای کار هستند. با نشان دادن این اظهار کارفرمای شما می تواند پی ببرد که دارای چه تحصیلاتی هستید.

این اظهار نظر همچنین می تواند کمکی برای برنامه ریزی ادامه تحصیل در سوئد باشد. داشتن اظهار نظر از UHR هنگامی که شما برای تحصیلات عالی ثبت نام می کند شرط لازم محسوب نمی شود. شما همچنین می توانید از دانشگاه یا مدرسه عالی که در آن ثبت نام کرده اید هنگام ثبت نام بخواهید که تحصیلات شما را ارزشیابی کنند.