راهنمای افرادی که دارای تحصیلات خارج از کشور هستند

آخرین به روز رسانی: 1 8 2018

در این راهنما می توانید در مورد کارهایی که در صورت داشتن تحصیلات خارج از کشور انجام دهید، مطالبی بخوانید.

برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی از کشور دیگری هستند چه مقرراتی وجود دارد؟
 • مدارکی از کشور دیگری غیر از سوئد؟

  هنگامی که شما در جستجوی کار هستید یا می‌خواهید به مدرسه عالی یا دانشگاه بروید یا تحصیلات تکمیلی را آغاز کنید اگر تحصیلات خارج از کشور خود را ارزشیابی کرده باشید کار را برای خودتان، کارفرما و برگزار کنندۀ آموزش آسان می کنید.

  اگر کارنامه‌های تحصیلی شما به زبان سوئدی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیائی، آلمانی یا یکی از زبان‌های اسکاندیناوی نباشند، بایستی ترجمه شوند.

 • بدون مدرک

  اگر فاقد مدارک برای تمام یا قسمتی از تحصیلات پس دیپلم دبیرستانی خود هستید می توانید بجای درخواست اظهار نظر در مورد تحصیلات خود، تقاضا کنید تحصیلات خارجی شما شرح داده شود. از این شرح می توانید هنگام جستجو برای کار، ثبت نام برای رشته های تحصیلی یا برای ارزشیابی مهارت خود استفاده کنید.

  از شرح تحصیلات خود می توانید وقتی جویای کار هستید یا ادامه تحصیل، استفاده کنید.

 • مدارکی که باید ترجمه شود

  اگر کارنامه‌های شما به زبانی دیگری غیر از سوئدی، یکی از زبان‌های اسکاندیناوی یا انگلیسی، آلمانی، فرانسه یا اسپانیولی باشد ممکن است لازم باشد که آنها را ترجمه کنید.

  این از جمله بدین منظور است که کارفرمای شما بتواند پی ببرد که آیا کارنامه‌های شما تناسبی با کاری که درخواست کرده‌اید دارد یا نه. این کار برای درخواست ادامه تحصیل در مدرسه عالی و دانشگاه و یا تحصیلات تکمیلی نیز ضروری است.

  اگر شما در اداره کاریابی نامنویسی شده‌اید، می‌توانید برای ترجمه مدارک خود از آنجا کمک بگیرید. اگر در اداره کاریابی نامنویسی نشده‌اید، بایستی خودتان به یک مترجم رسمی مراجعه کنید.

کدام گونه تحصیلات دارید؟

اینکه برای ارزیابی تحصیلات خود بایستی به کدام اداره دولتی مراجعه کنید بستگی دارد به اینکه شما چه تحصیلاتی دارید و اینکه آیا تحصیلات شما پایان رسیده است یا نه.