مشاغل برای افراد دارای تحصیلات عالی

آخرین به روز رسانی: 7/12-2022

در اینجا می توانیددر مورد شرایط لازم برای کار در برخی از مشاغل در سوئد مطالب بیشتری بخوانید. اگر در این مشاغل دارای تحصیلات خارجی هستید می توانید در مورد چگونگی کار در اینگونه مشاغل مطالب بیشتری بخوانید.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی توسط شورای دانشگاهها و مدارس عالی (UHR) انجام می شود. اگر دارای تحصیلات خارجی به اتمام رسیده هستید می توانید با ارسال یک درخواست تقاضا کنید مدرک شما ارزشیابی شود.

تحصیلات تکمیلی

برای برخی از گروههای مشاغل دوره های آموزشی های تکمیلی در دانشگاهها و مدارس عالی سوئد وجود دارد. این دوره های آموزشی مشمول دریافت کمک مالی تحصیلی بوده و 1 تا 2 ساله هستند. این دوره های آموزشی بطور مثال برای اقتصاددانان، مهندسان، پرستاران، لیسانسیه های علوم اجتماعی، پزشکان و معلملن وجود دارند.

مشاغل دارای مقررات در سوئد

برخی مشاغل در سوئد دارای مقررات هستند. به این مفهوم که شرایط کار در اینگونه مشاغل در قوانین سوئد درج شده است. بطور مثال ممکن است به یک مدرک بخصوص یا پروانه رسمی، مجوز یا تأییدیه رسمی دیگری نیاز باشد. نمونه اینگونه مشاغل پزشک و معلم است.

شورای دانشگاهها و مدارس عالی (UHR) مسئولیت ارزشیابی تحصیلاتی که به مشاغل دارای مقررات ختم می شوند را بر عُهده ندارد. اگر می خواهید در یک شغل دارای مقررات کار کنید با اداره مربوطه تماس گرفته و درخواست کنید که از حق کار در آن شغل برخوردار شوید.

مسیر سریع - یک راه سریعتر برای کار پیدا کردن

امروزه در یک سری زمینه ها مسیر سریع وجود دارد و مخاطب آن افراد تازه وارد جویای کار هستند که در زمینه مشاغل کمبودی در سوئد تجربه داشته باشند.

در مسیر سریع آموزش زبان سوئدی فنی و حرفه ای، کارآموزی، تأییدیه، دوره های آموزشی مهارت فنی و حرفه ای و ارزشیابی فنی و حرفه ای انجام می شود.