اقتصاددانان و کارشناسان امور اداری

آخرین به روز رسانی: 2/2-2023

عنوان اقتصاددانekonom و اقتصاددان مدنیcivilekonom در سوئد بر اساس قانون تنظیم نشدهاند. یک اقتصاددان معمولاً یک دوره سه ساله در دانشگاه یا در مدرسه عالی درس خوانده است و در پایان مدرک کارشناسی (لیسانس) دریافت کرده است. یک اقتصاددان مدنی یک دوره چهار ساله درس خوانده است. برای نمونه برای حسابرس شدن لازم است که سپس درسهای تکمیلی را بر اساس مقررات ویژه بخوانید. پس از سه سال کار عملی رده بالا و آزمون حسابرسی میتوانید حسابرس شوید.

تحصیلات تکمیلی

پس از آنکه تحصیلات شما مورد قضاوت قرار گیرد و ارزیابی شود شما میتوانید یا مستقیماً به بازار کار مراجعه کنید و یا تحصیلات تکمیلی خود را آغاز کنید تا بتوانید امکانات خود برای یافتن کار را افزایش دهید.

دورۀ آموزشی تکمیلی در دانشگاهها و مدراس عالی سوئد برگزار می شود. این دوره های آموزشی واجد شرایط دریافت کمک مالی تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشند.