مهندسان، تکنسینها و کارشناسان سامانهها

آخرین به روز رسانی: 2/2-2023

​​شغلهای مهندسی٬ تکنسین و کارشناس سامانه شغلهائی هستند که در سوئد توسط قانون تنظیم نشدهاند. این بدان معناست که چنین تحصیلاتی میتواند شکلهای گوناگونی داشته باشد. در سوئد بین مهندس دانشگاه دیده högskoleingenjörer و مهندس مدنی civilingenjörer تفاوت هست. تحصیلات مهندس مدنی دراز مدتتر از تحصیلات مهندس دانشگاه دیده است و بیشتر در راستای توسعه فناوری است.

تحصیلات تکمیلی

برای برخی از گروههای مشاغل دوره های آموزشی های تکمیلی در دانشگاهها و مدارس عالی سوئد وجود دارد. این دوره های آموزشی مشمول دریافت کمک مالی تحصیلی بوده و 1 تا 2 ساله هستند. این دوره های آموزشی بطور مثال برای اقتصاددانان، مهندسان، پرستاران، لیسانسیه های علوم اجتماعی، پزشکان و معلملن وجود دارند.