اگر خانواده دارید

آخرین به روز رسانی: 15 4 2019

در این صفحات می توانید در باره مواردی که خوب است در نظر داشته باشید وقتی شما و خانواده تان اجازه اقامت گرفته اید، مطالب بیشتری بخوانید. همچنین اگر خانواده شما همراه شما به اینجا نیامده اند، می توانید در باره بهم پیوستن خانواده نیز مطالب بیشتری بخوانید.

مهم است که شما و اعضای خانواده تان در اسرع وقت شماره شناسائی فردی و کارت شناسائی سوئدی دریافت کنید. اینکار برای انجام موارد زیر ضرروی است:

  • آغاز برنامه استقرار زندگی و کار،
  • börja på SFI,آغاز برنامه استقرار زندگی و کار،
  • آغاز دوره زبان اِس.اِف.ای،
  • افتتاح حساب بانکی،
  • نوشتن قرارداد مسکن،
  • درخواست وام وسایل منزل،
  • درخواست کمک هزینه های مختلف (کمک هزینه فرزند، کمک هزینه مسکن، حمایت مالی نفقه، پول والدین و حقوق بازنشستگی از صندوق بیمه های اجتماعی) یا
  • ثبت نام فرزندتان در صف نوبت کودکستان.

فیلم هایی از صندوق بیمه های اجتماعی