در مرخصی والدین بودن

آخرین به روز رسانی: 12 5 2020

بسر بردن در مرخصی والدین به این معنی است که شما از تحصیل یا کار خود مرخصی می گیرید تا از فرزندتان مراقبت و نگهداری کنید.

اگر در سوئد اجازه اقامت گرفته باشید و دارای فرزند باشید ممکن است از حق دریافت کمک هزینه از صندوق بیمه های اجتماعی برخوردار باشید.