مورد خشونت قرار گرفتن

آخرین به روز رسانی: 13/12-2023

خشونت کردن، تهدید کردن و صدمه زدن به دیگران ممنوع است. کسی که خشونت بکار می برد حقوق انسانی دیگران را زیر پا گذارده و جُرم مرتکب می شود. اگر مورد خشونت قرار بگیرید تقصیر شما نیست. شما از حق حفاظت و حمایت برخوردارید.

خشونت چیست؟

خشونت ممکن است چیزهای مختلفی باشد. بطور مثال خشونت ممکن است جسمی، روحی، جنسی، مالی و مادی باشد.

چند مثال برای اینکه اگر کسی

 • شما را بزند، لگد بزند یا هُل بدهد
 • به شما نسبت های بد بدهد و بگوید که شما آدم بدی هستید
 • تهدید کند و شما به کاری مجبور کند که مایل به انجام آن نیستید، یا مانع شود شما کاری را که مایل هستید انجام دهید
 • کارهای شما را کنترل کند، بطور مثال تمام مدت پیامک بدهد و بخواهد بداند شما کجا هستید و چکار می کنید. تلفن موبایل، فیسبوک و اینستاگرام شما را چک می کند
 • برای سکس داشتن اصرار می کند. برخلاف میل شما وقتی سکس می کنید از شما عکس یا فیلم می گیرد. وقتی لخت هستید عکس های شما را پخش می کند و بر خلاف میل تان با شما سکس می کند. شما را به اعمال مختلف جنسی مجبور می کند. تجاوز به عنف.
 • در مورد امور مالی و پول های شما تصمیم گیری می کند. کارت بانکی و کُد بانکی شما را می گیرد.
 • وسایل شما را، مثلاً موبایل تان را خُرد می کند
 • تهدید می کند که حیوان خانگی شما را می کُشد یا صدمه می زند.

چه کسی خشونت می کند؟

اغلب مردها از خشونت استفاده می کنند. مردها مورد خشونت نیز قرار می گیرند که درجه نخست توسط مردان ناشناس و خارج از خانه بروز می کند. این وضعیت برای دختران و زنان متفاوت است چون خشونت می تواند هم در خانه و هم بیرون از خانه بروز کند. بخش بزرگی از خشونتی که مردان نسبت به دختران و زنان نشان می دهند در روابط نزدیک آنها انجام می شود. زنان در خانه توسط کسی که او را می شناسند و به وابسته هستند مورد خشونت قرار می گیرند. کسی که خشونت می کند اغلب یک شریک زندگی است ولی ممکن است فرزند، برادر/خواهر یا سایر اعضای فامیل نیز باشد. دختران و زنان در بیرون خانه توسط مردان ناشناس مورد آزار و اذیت جنسی یا تجاوز به عنف قرار می گیرند.

قدرت و کنترل

اعمال خشونت آمیز وقتی انجام می شود که یک نفر روی یک نفر دیگر قدرت و کنترل داشته باشد. سازمان ملل در اعلامیه منع خشونت علیه زنان می نویسد که این خشونت به عدم برابری بین زن و مرد بستگی دارد. عدم برابری به این معنی است که مردان به مثابه یک گروه قدرت دارند زنان را مورد تبعیض قرار دهند و با آنها خشونت کنند. دولت سوئد بعنوان یک هدف برای ایجاد برابری بین زنان و مردان تعیین کرده که خشونت مردان علیه زنان بایستی متوقف شود.

خشونت و ظلم ناموسی

خشونت ناموسی علیه کسی انجام می شود که نورم ها و آداب و سنن خانواده یا فامیل را زیر پا می گذارد. این خشونت اغلب علیه دختران و زنان است، ولی پسر ها هم ممکن است در معرض خشونت قرار بگیرند.

ظلم و خشونت ناموسی با محدودیت ها همراه است و کنترل صورت می گیرد تا از ناموس و آبروی خانواده فامیل بطور مثال در موارد زیر محافظت شود:

 • دختران اجازه ندارند در برخی از کلاس های درس مدرسه شرکت کنند
 • دختران بایستی پس از مدرسه بلافاصله به خانه بروند
 • دختران اجازه ندارند دوستان خود را انتخاب کنند
 • پسرها بایستی خواهران خود را خارج از خانه تحت نظر داشته باشند
 • مردان و زنان جوان حق ندارند خودشان رابطه عاشقانه یا روابط جنسی انتخاب کنند
 • افراد جوان مجبور می شوند بر خلاف میل خود با کسی که خانواده انتخاب کرده ازدواج کنند
 • دختران و زنان حق تحصیل یا کار ندارند.

مهمترین نورم اجتماعی که به ناموس و آبرو ارتباط دارد راجع به تمایلات جنسی دختران و زنان است. یک نورم اجتماعی آنست که یک زن بایستی وقتی ازدواج می کند باکره باشد و خودش شریک زندگی خود را انتخاب نکند. خانواده و فامیل او را کنترل کرده و تحت نظر دارند. پسران و مردانی که ارزش های فامیلی را زیر پا می گذارند نیز ممکن است مورد خشونت و ظلم قرار بگیرند. همجنسگرایان و ترانس ها بویژه در معرض قرار دارند.

کسی که نورم های اجتماعی و ارزش های خانواده را زیر پا بگذارد می تواند از طریق تهدید، ضرب و جرح و جلوگیری از همنشینی با خانواده و فامیل مجازات شود. در موارد فوق العاده شدید خشونت ممکن است مرگ آور باشد. تصمیم مجازات کردن یک نفر بصورت مشترک در خانواده و فامیل گرفته می شود و توسط هم زنان و مردان به اجرا در می آید.

ازدواج اجباری

تصمیم اینکه ازدواج کنید و با چه کسی ازدواج کنید با خود شماست. اجبار کردن یک نفر به ازدواج و اینکه با چه کسی ازدواج کند در سوئد ممنوع است. کسی ازدواج یک نفر را آماده سازی یا برنامه ریزی کند می تواند به مجازات حبس محکوم شود. برنامه ریزی یک سفر به خارج از کشور برای اینکه کسی در یک کشور خارجی ازدواج کند نیز جُرم محسوب می شود.

در سوئد ازدواج با یک کودک ممنوع است. ازدواجی که در خارج از کشور انجام شده باشد نیز در سوئد معتبر نمی یاشد. مطابق نظر سازمان افراد 0 تا 18 سالگی کودک محسوب می شوند. شما حق دارید حمایت و حفاظت دریافت کنید. بطور مثال می تواند صحبت با کسی باشد که راهنمائی و حمایت ارائه کند، به شما برای طلاق کمک کند یا اگر وضعیت اضطراری شود برای رفتن به یک مسکن تحت حفاظت کمک کند.

مُثله کردن آلت تناسلی دختران و زنان

شما حق دارید خودتان در مورد جسم و تمایلات جنسی خود تصمیم گیری کنید. ختنه آلت تناسلی یعنی یک نفر آلت تناسلی دختر یا زن را می بُرد. در سوئد ختنه زنان ممنوع است. انجام اینکار در خارج از کشور برای کسی که در سوئد زندگی می کند نیز ممنوع است.

مثال برای ختنه آلت تناسلی وقتی است که یک نفر تمام یا قسمتی از چچوله یا لبهای شرمگاهی را می بُرد و بهم می دوزد که ادرار کردن، پریود شدن یا نزدیکی جنسی دشوار و دردناک می شود.

شما حق دارید حمایت و حفاظت دریافت کنید. همچنین می توان یک عمل جراحی انجام داد تا مشکلات کمتر شوند.

سکس در ازای پول

فروختن سکس ممنوع نیست، ولی خریدن سکس و مجبور کردن یک نفر دیگر به داشتن سکس در ازای پول جُرم است.

سکس در ازای پول آنست که کسی سکس داشته باشد یا اعمال جنسی انجام دهد و در ازای آن چیزی دریافت کند. سکس می تواند بطور مثال در موارد زیر باشد

 • نشان دادن خود در یک دوربین اینترنتی
 • وقتی یک نفر خود ارضاعی می کند تماشا کرد و جلوی کسی جلق زد
 • با کسی نزدیکی جنسی یا اعمال جنسی انجام داد.

پاداش حتماً نبایستی پول باشد. ممکن است یک موبایل، لباس، سیگار، مشروب الکلی، مواد مخدر یا جائی برای خواب باشد.

سکس داشتن در ازای پاداش چندین دلیل مختلف دارد. ممکن است برای آن باشد که پول یا اشیاء دریافت کرد. ممکن است فرد گول خورده باشد، مجبور شده باشد یا بنظر هیجان انگیز باشد و مقبولیت ایجاد کند. قانون می گوید که اگر سکس اختیاری نباشد غیر قانونی است. اگر حال تان خوب نیست و می خواهید به سکس در ازای پاداش خاتمه دهید از حق دریافت حمایت برخوردار هستید.

تن فروشی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی

فروختن سکس ممنوع نیست، ولی خریدن سکس و مجبور کردن یک نفر دیگر به تن فروشی جُرم است. اگر کسی شما را مجبور کند که با کس دیگری سکس داشته باشد می توان تجارت انسان محسوب شود. تجارت انسان حمل و نقل سازمان یافته انسان ها برای سوء استفاده از آنها به شیوه های مختلف است. یک نفر ممکن است به شما کمک کرده باشد به سوئد بیایید و شما مجبور به تن فروشی بشوید تا پول سفر و بدهی خود را بپردازید. همچنین ممکن است مجبور باشید تن فروشی کنید تا خود و فرد دیگری را امرار معاش کنید. در سوئد تجارت انسان برای مقاصد جنسی جُرم محسوب می شود. تجارت انسان برای مقاصد دیگر نیز جُرم است، فرد ممکن است مجبور به دزدی، گدائی، فروش اعضای بدن و غیره شود.

شما از حق دریافت حمایت و مسکن تحت حفاظت برخوردارید. شما می توانید برای بازگشت به وطن خود کمک دریافت کنید.

کودکان و نوجوانانی که با خشونت زندگی می کنند

در سوئد طبق قانون استفاده از خشونت فیزیکی/جسمی و روحی/روانی علیه کودکان ممنوع است.

همچنین قرار دادن کودکان در معرض دیدن یا شنیدن برخی جرائم در روابط نزدیک خانگی نیز غیرقانونی است. کودکان نباید مثلاً ضرب و شتم، تهدید یا تعرض جنسی بین والدین، خواهر و برادر یا بستگان خود را ببینند یا بشنوند. مفهوم این امر آنست که خشونت بین والدین خشونت علیه کودکان نیز محسوب می شود. این جُرم سلب آسایش کودک نامیده می شود و مجازات آن می تواند حبس باشد. کودکانی که در روابط نزدیک خانوادگی شاهد ارتکاب جُرم باشند قربانی محسوب شده و ممکن است از حق دریافت غرامت برخوردار باشند.

در صورت وقوع جُرم سلب آسایش کودک، او از یک حقوقدان یا وکیل کمک می گیرد که به او وکیل شاکی می گویند.

ترس و نگرانی از خشونت مستقیماً روی تندرستی کودک تأثیر می گذارد. ولی کودکانی که در خانه شاهد خشونت هستند ممکن است در آینده در زندگی خود به مشکلات جسمی و روحی دچار شوند. برای بسیاری از کودکان حرف زدن در بارۀ تجربیاتشان دشوار است و از اینرو درک و تجزیه و تحلیل خشونت برایشان دشوار است. غیرعادی نیست که کودک سعی می کند والدین خود را حفاظت کند و تقصیر را به گردن خود می اندازد.

مهم است که کودکانی که در خانه با خشونت زندگی می کنند مورد توجه قرار گیرند. آنها ممکن است به کمک و حمایت ویژه نیاز داشته باشند.

یک جوان ممکن است از طرف والدین و برادر/خواهر خود در معرض خشونت قرار گیرد ولی شریک زندگی او نیز می تواند اینکار را بکند. این ممکن است کنترل در فیسبوک و اینستاگرام، کلمات تحقیر آمیز و تجاوز به عنف باشد. جوانان ممکن است خشونت را نبینند و این را بصورت یک مشکل در روابط درک کنند.

گروههایی که بویژه در معرض قرار دارند

گروههایی که از حمایت ضعیفی در جامعه برخوردار هستند اغلب بیش از سایرین در معرض خشونت قرار دارند. کسی به ویژه در معرض قرار داشته باشد اغلب به فرد دیگری وابسته است. ممکن است علیه این گروه پیشداوری هایی وجود داشته باشد که روی کمک و حمایتی که فرد از جامعه می گیرد تأثیر بگذارد. در هر گروهی تفاوت هایی وجود دارد. ممکن است کسی همزمان به چندین گروه تعلق داشته باشد.

زنان سالمند

بیماری، نقصان کارکردی و تنهایی اغلب باعث می شود زنان سالمند بیشتر به دیگران وابسته شوند. دیده نشدن و وابستگی خطر بروز خشونت را افزایش می دهد.

خشونت ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. بسیاری از زنان سالمند مورد اِهمال و قصور نیز قرار می گیرند. ممکن است برای شستن خود یا مصرف داروی شان کمک دریافت نکنند. کسی خشونت بکار می برد ممکن است پرسنل مراقبت و نگهداری یا یک خویشاوند باشد.

زنان معتاد/دارای اعتیاد

خشونت بخشی از زندگی روزمره زنانی است که به مشروبات الکلی یا مواد مخدر اعتیاد دارند. آنها اغلب از سوی چندین نفر مورد خشونت قرار می گیرند. اینها ممکن است یک شریک زندگی، پرسنل مراقبت و نگهداری، پلیس و سایر معتادان باشند.

بسیاری از زنان معتاد تجربیات ناخوشایندی از ملاقات با ادارات دولتی دارند. این یکی از دلایلی است که وقتی مورد خشونت قرار می گیرند شکایت نمی کنند. همچنین ممکن است ترس داشته باشند که اگر اعتیادشان کشف شود فرزندان شان را از آنها بگیرند.

زنان دارای نقصان کارکردی

دیده نشدن، وابستگی به دیگران و یک آسیب پذیری ویژه باعث می شود فرد دارای نقصان کارکردی بویژه در معرض خشونت قرار داشته باشد. آسیب پذیری با توجه به نوع نقصان کارکردی مختلف است. برای یک زن ممکن است دفاع از خود و ترک یک رابطه خشونت آمیز مشکل باشد. برای او ممکن است مشکل باشد تعریف کند چه اتفاقی افتاده و کاری کند که کسی حرف های او را بشنود و باور کند. بسیاری نیز در انزوا زندگی می کنند.

زنان خارجی تبار

زنانی که زبان برایشان مشکل است، در انزوا و بدون شبکه اطرافیان زندگی می کنند و از حق و حقوق خود آگاهی ندارند ممکن است بویژه در معرض قرار داشته باشند. وضع بد مالی و وابستگی به کسی که خشونت می کند نیز خطر در معرض قرار داشت را افزایش می دهد.

عدم آگاهی از حق و حقوق خود ممکن است باعث شود زن کمک درخواست نکند. همچنین ممکن است خشونت بصورت یک فرهنگ توجیه شود و به آن بصورت خشونت نگاه نشود.

قانون چه می گوید؟

خشونت کردن به دیگری جُرم است. اگر یک مرد با زنی که با او رابطه نزدیک دارد یا رابطه نزدیک داشته خشونت کند، به آن سلب شدید آسایش زن گفته می شود. این تحقیر بایستی چندین مرتبه صورت گرفته باشد و مجازات آن حبس است. اگر زن هم مایل نباشد پلیس بایستی در مورد جُرم تحقیق کند.

تحقیر می توان بطور مثال به این صورت باشد که یک نفر به زن خشونت یا دعوا می کند و برای او مزاحمت ایجاد می کند. همچنین ممکن است زن به انجام اعمال جنسی مجبور شود یا مرد از ترک کردن خانه زن خودداری کند.

سکس داشتن با کسی که بله نگفته یا آشکارا نشان داده که مایل به داشتن سکس نیست، ممنوع است. سکس داشتن همیشه بایستی اختیاری باشد.

در سوئد خرید سکس ممنوع است. کسی سکس خریداری کند به پرداخت جریمه یا حبس محکوم می شود.

خرید یا فروش انسان ها ممنوع است. وقتی یک نفر یک فرد در معرض را به تن فروشی یا کار با دستمزد کم یا بدون دستمزد وادار کند، تجارت انسان محسوب می شود. انسان های فقیر ممکن است همچنین به گدائی یا اهدای اعضای بدن خود اجبار شوند.

آنهایی که در معرض تجارت انسان قرار می گیرند ممکن است از کشوری به کشور دیگر برده شده باشند. آنها اغلب بصورت نامرئی در جامعه زندگی می کنند و با تهدید و خشونت کنترل می شوند. مجازات آن حبس است.

مجبور کردن یک نفر بر خلاف میل خودش به ازدواج جُرم است. مجازات آن حبس است.

گول زدن یک نفر برای سفر به خارج از کشور برای آنکه او برخلاف میل خود ازدواج کند ممنوع است. مجازات آن حبس است.

همه انسان ها از حق حاکمیت بر جسم خود برخوردارند. در سوئد برداشتن یا صدمه زدن به آلت تناسلی دختران یا زنان ممنوع است. مجازات آن حبس است.

آیا کسی را می شناسد که در معرض خشونت قرار داشته باشد؟ تماس بگیرید:

در همه کمون ها اداره خدمات اجتماعی وجود دارد. اگر در معرض خشونت قرار می گیرید یا حال تان خوب نیست می توانید از اداره خدمات اجتماعی کمک و حمایت دریافت کنید.

اگر مظنون هستید که در معرض ارتکاب جُرم قرار دارید با پلیس از طریق شماره تلفن 11414 تماس بگیرید. اگر به کمک اضطراری نیاز دارید به شماره تلفن 112 زنگ بزنید.

سازمان Bris از کودکان در معرض وضعیت های نامناسب حمایت می کند. اگر سن شما زیر 18 سال است می توانید به سازمان Bris زنگ بزنید، ایمیل بفرستید یا چت کنید.

BOJ سازمانی است که برای حمایت از قربانیان جرائم کار می کند. شما می توانید شماره تلفن حمایتی ۱۱۶۰۰۶ زنگ بزنید.

وبسایت Killfrågor جائی است که پسرها در آنجا بطور ناشناس در بارۀ روابط، سکس و بدن چت می کنند.

اگر در معرض خشونت و تهدید قرار دارید می توانید به خط ملی حمایتی 50 50 50-020 زنگ بزنید.

اگر در معرض خشونت و تهدید قرار دارید و می خواهید با کسی حرف بزنید یا به مسکن تحت حفاظت نیاز دارید می توانید با یک کشیک زنان یا کشیک دختران تماس بگبرید.

واحد پذیرش لینّا به جوانانی که از سوی خانواده یا فامیل خود در معرض کنترل، تهدید و خشونت قرار دارند مشاوره، حمایت و حفاظت ارائه می کند. تلفن کشیک: 40 70 40 – 020

اگر در یک فرهنگ ناموسی زندگی می کنید و به حمایت و حفاظت نیاز دارید به تلفن کشیک Terrafem برای زنان خارجی تبار زنگ بزنید 10 10 52-021

TRIS سازمانی است که علیه خشونت و ظلم ناموسی کار می کند. TRIS یک تلفن کشیک دارد 00 66 40-0774 آنها مسکن تحت حفاظت هم دارند.

1000möjligheter یک وبسایت است که در آن می توانید در بارۀ در معرض خشونت، سکس در ازای پاداش و پورنوگرافی چت کنید.

اطلاعات بیشتر

در صفحه اینترنی jagvillveta.se در مورد آنچه که جُرم است اطلاعات وجود دارد. همچنین می توانید در مورد احساس کسی که مورد جُرم واقع شده و اینکه از کجا می توانید کمک بگیرید مطالبی بخوانید. مخاطب این صفحه جوانان هستند.

در اینجا می توانید در بارۀ ظلم و خشونت ناموسی مطالب بیشتری بخوانید. در بارۀ ازدواج اجباری، ختنه آلت تناسلی و خشونت ناموسی در ارتباط با دگرباشی(HBTQ) و نقصان کارکردی ذهنی.

در بانک اطلاعاتی NCK می توانید در بارۀ روابط نزدیک، خشونت مردان علیه زنان و خشونت علیه گروههای بویژه در معرض مطالب بیشتری بخوانید.

RFSL سازمانی است که برای حق و حقوق همجنسگرایان، دوجنسی ها، ترانس ها و افراد کوئیر کار می کند.

در وبسایت Youmo می توانید در بارۀ روابط، سکس و تندرستی به زبان های مختلف بخوانید و فیلم تماشا کنید.