گواهینامه رانندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 15/1-2024

براى رانندگی در سوئد بايد ١٨ ساله باشيد و گواهینامه معتبر و قابل قبول در سوئد داشته باشيد.

یک تصویر با تابلوی تمرین رانندگی.

اگر گواهینامه رانندگی خارجی دارید

گواهینامه رانندگی خارجی ممکن است در سوئد معتبر باشد. بستگی به این دارد که گواهینامه رانندگی از کدام کشور باشد. شما می توانید با سازمان ترابری سوئد (Transportstyrelsen) تماس بگیرید تا بفهمید آیا گواهینامه رانندگی شما در سوئد مورد تأیید است یا نه.

اگر از یک کشور دیگر گواهینامه رانندگی معتبر داشته باشید مجاز هستید در مدت زمانی که پناهجو هستید در سوئد رانندگی کنید. به منظور ادامه رانندگی پس از ثبت شدن در اداره ثبت احوال باید یک گواهینامه رانندگی سوئدی داشته باشید یا در عرض یک سال گواهینامه رانندگی خود را به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنید. اگر گواهینامه رانندگی از یک کشور عضو منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا EES، بریتانیا یا جزایر فاروئه داشته باشید لازم نیست گواهینامه رانندگی خود را به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنید.

قوانین ترافیک/راهنمائی و رانندگی سوئد

حتی اگر گواهینامه رانندگی خارجی داشته باشید نیز قوانین راهنمایی و رانندگی سوئد صِدق می کنند. بعنوان مثال شما برای رانندگی با اتومبیل در سوئد بایستی به سن ١٨ سالگی تمام رسیده باشید. رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر مجاز نیست. اگر قوانین راهنمایی و رانندگی سوئد را نقض کنید پلیس یا سازمان ترابری سوئد می توانند گواهینامه رانندگی شما را ضبط کنند، حتی اگر گواهینامه رانندگی خارجی باشد. مجازات برخی جرائم نیز می تواند جریمه نقدی یا حبس باشد.

تبدیل گواهینامه رانندگی خارجی به گواهینامه رانندگی سوئدی

اگر گواهینامه رانندگی از یک کشور عضو منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا EES، ژاپن، بریتانیا یا جزایر فاروئه داشته و در سوئد اجازه اقامت دائم داشته باشید می توانید گواهینامه رانندگی خارجی خود را به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنید.

اگر گواهینامه رانندگی از یک کشور خارج از محدوده منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا EES داشته باشید نمی توانید گواهینامه رانندگی خود را به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنید.

کشورهای عضو همکاریهای اقتصادی اروپا EES عبارتند از: بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، کرواسی، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، جمهوری چک، آلمان، مجارستان و اتریش.

اخذ گواهینامه رانندگی در سوئد

برای گرفتن گواهینامه رانندگی سوئدی برای رانندگی با اتومبیل سواری و کامیون سبک (گواهینامه رانندگی پایه دو B) بایستی واجد شرایط زیر باشید:

  • به سن ١٨ سالگی تمام رسیده باشید
  • یک آدرس در سوئد داشته باشید
  • دارای یک مجوز معتبر اخذ گواهینامه رانندگی باشید تا بتوانید تمرین رانندگی کنید
  • امتحان آئیننامه و رانندگی در شهر را قبول شده باشید.

مجوز اخذ گواهینامه رانندگی را از سازمان ترابری سوئد درخواست می کنید. امتحان آئین نامه و رانندگی در شهر را نزد اداره کل ترافیک سوئد (Trafikverket) انجام می دهید.