در باره ویروس کرونا

آخرین به روز رسانی: 1 10 2021

ویروس کرونا در سوئد و جهان در حال گسترش است و باعث بروز بیماری کووید-١٩ می شود. جلوگیری از شیوع سرایت کووید-١٩ در مسئولیت همگان است. از دیگران هم در فضای آزاد و هم در فضای سربسته فاصله بگیرید. برای کمک به متوقف کردن شیوع سرایت بیماری واکسن بزنید. واکسن زدن رایگان است.

در این صفحات اطلاعات بیشتری در بارۀ ویروس کرونا، بیماری کووید-19 و واکسن ها پیدا می کنید. در اینجا همچنینمجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها در بارۀ چگونگی تأثیر ویروس کرونا بر تندرستی و وضعیت زندگی را نیز پیدا می کنید. در این صفحات فیلم هایی نیز در بارۀ انجام تست ها و واکسیناسیون و لینک هایی به ادارات دولتی و سازمان های مختلف با اطلاعات بیشتر نیز وجود دارد.

شماره تلفن های مهم

  • خط تلفن سراسری در مورد ویروس جدید کرونا به چند زبان: 12368000-08
  • برای سوالات عمومی در بارۀ کووید-19 با شماره تلفن 11313 تماس بگیرید.
  • اگر از عهده خود درمانی در خانه بر نمی آیید به راهنمای خدمات درمانی شماره تلفن ۱۱۷۷ زنگ بزنید.
  • در وضعیت هایی که خطر جانی وجود دارد به شماره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید.

اطلاعات بیشتر در مورد ویروس کرونا و کووید-19: