بیماری کووید-19 چگونه روی وضعیت زندگی من تأثیر می گذارد؟

آخرین به روز رسانی: 12 2 2021

دولت سوئد تصمیمات لازم برای ایجاد سهولت در محدود کردن شیوع سرایت ویروس کرونای جدید را اتخاذ می کند. آنها از طریق همکاری با سایر ادارات دولتی با تأثیرات شیوع سرایت ویروس در جامعه مبارزه می کند.

در اینجا مجموعه ای از اطلاعات از سوی ادارت دولتی در باره چگونگی تأثیر بیماری کووید-19 بر روی وضعیت زندگی خود را پیدا می کنید.

اکنون ممکن است مقررات جدیدی برای گزارش و تماس با ادارات دولتی وجود داشته باشد. آخرین اطلاعات مربوط به بروز بیماری کووید-19 و چگونگی تأثیر آن بر وضعیت زندگی خود را دریافت کنید.