ادارات مختلف چکار می کنند؟

آخرین به روز رسانی: 25 6 2019

در سوئد ادارت بسیار زیادی وجود دارد. در اینجا اطلاعاتی در باره چند اداره ارائه می شود که شما احتمالاً با آنها در تماس قرار خواهیدگرفت.