پیر شدن در سوئد

آخرین به روز رسانی: 19 12 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل هشتم را دانلود کنید

دراین فصل پیرامون حقوق بازنشستگی ومراقبت ازسالمندان صحبت میشود.