زندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 19 12 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل دوم را دانلود کنید

در این فصل می توانید مطالبی در مورد بازار کار سوئد و چگونگی کارکرد اقتصاد کشور بخوانید. خغرافیا و جمعیت سوئد بطور خلاصه شرح داده شده است.

شما همچنین می توانید مطالب بیشتری در مورد مسکن و سکونت، دفتر مسکن یابی و بیمه های مسکن نیز مطالب بیشتری بخوانید. در اینجا همچنین موارد عملی که دانستن آنها برای زندگی روزمره مفید است و چگونگی زندگی کردن با داشتن معلولیت در سوئد نیز مطالبی مطرح می شود.