مسکن و محل زندگی

آخرین به روز رسانی: 4 9 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

در برخی از کمون ها، یافتن آپارتمان آسان و در برخی دیگر دشوار است. در کمون های زیادی نیاز بیشـتری به مسکن و بخصـوص به آپارتمان های اجاره ای وجود دارد.

یافتن مسکن در داخل و اطراف شهرهای بزرگ

در داخل و اطراف شهرهای بزرگ، یافتن آپارتمان های اجاره ای خیلی دشوار است. زندگی در برخی از محلـه های شـهر به شـدت مورد توجـه است و به این دلیل یافتن آپارتمان در این محله ها اغلب بسیار دشوار است. بسیاری از مهاجران تازه وارد، ترجیح می دهند که در شهرهای بزرگ زندگی کنند. دراین شهرها، افراد زیاد دیگری نیز هستند که به مسکن نیاز دارند، درنتیجه رقابت شدیدی برای یافتن مسکن ایجـاد می شود. زندگی به صـورت همخانه (اجاره اتاق در یک خانه) یا اجـاره آپارتمـان به صورت دست دوم امری عادی است. یافتن آپارتمان در اطراف شهرهای بزرگ، آسان تر است. اغلب برای رفتن به شهرهای بزرگ، وسایل کافی مانند اتوبوس و قطار وجود دارد.

شکل های مختلف سکونت

شما می توانید آپارتمانی را از یک صاحب خانه اجاره کنید. دراین صورت شما دارای یک قرارداد اجاره دست اول برای یک آپارتمان اجاره ای (hyresrätt) هستید. شما همچنین می توانیـد یک آپارتـمان خریداری کنیـد. که بـه آن مسکن تعاونی یا سرقفلی دار (bostadsrätt) گفته می شـود. اگر شما یک ملک را بخـرید به آن خانه ملکی (äganderätt) می گویند. شمـا می توانید در آپارتمان دست دوم هم زندگی کنید. به این صورت که برای مدتی معین، آپارتمانی را از شخصی که آن را اجاره كرده یا خود صاحب آن است، اجـاره می کنید. می توان یک اتاق هم از شخصی که مستاجر یا صاحب آپارتمان یا خانه است، اجاره کرد. به این گونه اسکان همخانه شدن می گویند. یادآوری می شود که اجاره نامه را باید با موجر نوشت و شما به عنــوان ساکن باید بیمه نامه ی مخصوص به خود را داشته باشید در غیر این صورت اگر اتفاقی در منزل بیفتد شما از حمایت مالی برخوردار نخواهید بود.

آپارتمان اجاره ای

اگر در آپارتمان اجــاره ای زندگی کنید، آن را از یک موجر اجاره کرده اید. مـوجـر که مالک ساختمـان (مـلک) است، معمـولا یک شرکت است. این شرکت می تواند متعلق به اشخاص یا یک کمون باشد. اگر شما یا مهمان شما باعث وارد شدن صدمه ای به آپارتمان شـوید، باید هزینه تعمـیر آن را بپردازید. اما اگر خسارت یا آسیب وارده به آپارتمان به دلیل استهلاک عادی آن باشد، صاحب خانه آن را تعمیر یا تعـویض می کند. استهــلاک عادی به مواردی گفته می شـود مانند این که مثـلا اجاق خوراک پزی به دلیل کهنگی از کار بیفتد.

زندگی کنید. این به بدین معنی است که مثلا اجاره خود را هر ماه به موقع بپردازید و مزاحم همسایگانتان نشوید. چنانچـه بخواهید نقـل مـکان کنید، بطور معمول باید تا سه ماه اجاره را بپردازید، که به آن مـدت فسخ قرارداد گفته می شود. اگر شما دارای یک قرارداد اجاره دست اول هستید، می توانید آپارتمان خود را با یک آپارتمان دیگر عوض کنید. این تعویض باید مورد تایید موجر قرار گرفته باشد. تصمیم گیری درمـورد تعمیر آپارتمان یا خـانه (ملک) به عهده صاحب خانه است. درنتیجه اگر شما بخواهید تعمیراتی در آپارتمان خود انجام دهید، صاحب خانه باید آن را تایید کرده باشد.

کمیته امور اجاره

کمیتـه امـور اجـاره نوعی دادگاه است که می تواند به رفـع اختــلاف میـان مستاجر و صاحب خانه، کمک کند. در سوئد هشت کمیته امور اجاره وجود دارد. این کمیته ها در شهرهای استکهلم، وستروس، لینشوپینگ، یونشوپینگ، مالمو، یوتبوری، سوندسوال و اومئو قرار دارند. کمیته امور اجاره در مـواردی که توافقی وجود ندارد، تصمیم گیری می کند، مثلا این که آیا مستاجری حق اجاره دادن آپارتمان به صورت دست دوم را دارد یا نه. چنانچه شما به کمک نیاز داشته باشید کمیتـه امــور اجــاره می تواند به پرسش های شما درمــورد قوانین و مقررات جاری نیز پاسخ دهد.

مسکن تعاونی (سرقفلی دار)

بـرای زنـدگـی در یک مسکن تعـاونی شما بـایــد مبلغـی به عنـوان سهـم (insats) بپردازید. یعنی شما سهمی را در یک انجمن که مالک ساختمان (ملک) است، خریــداری می کنید. به چنـین انجمنــی، انجمـن مســکن تعــاونــی (bostadsrättsförening) می گویند. شـما عضــو این انجمــن می شوید و از آپارتمان استفاده می کنید.

بخشی از انجمن های مسکن تعاونی متعلق به سازمان های بزرگ مسکن در سراسر سوئد هستند، مانند HSB یا Riksbyggen و انجمن های دیگر کوچک هستند. هر انجمن، امور مالی خود را خود اداره می کند. هنگامی که شما در یک مسکن تعاونی زندگی می کنید باید هر ماه، هزینه ای به انجمن بپردازید. اگر پول آپارتمان را از بانک وام گرفته اید، بایستی هم بهره و هم اصل بدهی را به بانک نیز بپردازید. در یک مسکن تعاونی، شما خودتان برای رنگ آمیزی، تعمیرات و تجهیزات آن تصمیم می گیرید. اعضای انجمن بطور مشترک درمورد این که چگونه از ساختمان مراقبت کنند و همچنین برای تعمیرات اساسی آن، تصمیم گیری می کنند.

خانه ملکی

تعداد آپارتمان های ملکی در سوئد چندان زیاد نیست. اغلب آپارتمان ها، تعاونی یا اجـاره ای هستند. خانه های ملکی معمـولا به صورت خانه های ویـلایی و یا خانه های ردیفی (Radhus) هستنــد. دراین صــورت شـمـا صاحب آن خـانه هستید و مسئولیت آن نیز با شمـاست. در یک محله با خانه های ردیفی، معمـولا یک انجمـن تشکیل می شود. انجمن می تواند مسئولیت محیط مشترک مانند راه ها، محل های بازی و چمن کاری ها را به عهده بگیرد. تمام کسانی که در این محله زندگی می کنند، سهمـی از هزینه ها را می پردازند.

تهیه آپارتمان

در بسیاری از کمون ها یک مرکز مسکن یابی (bostadsförmedling) وجود دارد. مراکز مسکن یابی معمولا وب سایتی در اینترنت دارند و شما می توانید در آنجا ثبت نام کرده و برای یافتن آپارتمان های خالی، جستجو کنید.

هنگامی که ثبت نام می کنید باید مرتب از وب سایت آن مرکز بازدید کنید تا ببینید که آیا آپارتمانی برای اجاره پیدا شده است یا نه. اگر یک آپارتمان خالی آگهی شده باشد، می توانید آن آپارتمان را درخواست کنید.

وقتی که آخرین مهلت ثبت نام برای درخواست یک آپارتمان به پایان می رسد، صاحبخانه نام افرادی را که می توانند برای دیدن آپارتمان بیایند انتخاب و اعلام می کند. شما پس از این که از آپارتمانی دیدن کردید، باید به صاحب خانه پاسخ مثبت یا منفی خود را اعلام کنید. درصورتی که شما انتخاب شوید، صاحب خانه برای نوشتن قرارداد اجاره دست اول آپارتمان، با شما تماس می گیرد.

حق دارد که یکی از آنها را انتخـاب کند. همیشه کسی که مالک آپارتمـان یا ساختمـان (ملک) است، تصمیـم می گیرد که قـرارداد اجـاره دست اول آپارتمان به چه کسی واگذار شود. مرکز مسکن یابی نمی تواند دراین مورد تصمیمی بگیرد. در کمـون های بزرگ سـوئـد زمان زیادی طول می کشد تا آپارتمانی به کسی معرفی شود چون که کمبود شدید مسکن وجود دارد.

عکس: یونِر

راهنمایی هایی برای شما که در جستجوی آپارتمان هستید

معمولا کافی نیست که تنها نزد یک مرکز مسکن یابی، درخواست آپارتمان کنید. خوب است که مستقیما با یک مالک نیز تماس بگیرید. اغلب مالکان بزرگ آپارتمان های اجاره ای دارای وب سایت هستند و در آنجا می توانید تمایل خود را برای یافتن آپارتمـان اعلام کنید. برای کسب اطـلاع از وجود آپارتمان های خالی از آشنایان، بستگان و دوستان خود نیز استفاده کنید.

یکی دیگر از راه هـای یافتـن آپارتمـان، نصب آگهـی در تـابلـو اعــلانات فروشگاه ها، کتابخـانه ها، ورودی های ایستــگاه های قــطار و محـل های دیگر است.

شما می توانید آگهی آپارتمـان های خـالـی را در روزنامه ها و سایت های مختلـف اینترنتی نیز پیدا کنید. در این جـاها می توانید آپارتمـان هایی را پیداکنید که می توان به صورت دست دوم و نه مستقیما از صاحب خانه، بلکه از یک مستاجر دیگر اجاره کرد.

اگر یافتن آپارتمـان در کمونی خیلـی دشوار است، شاید با انتقــال به یک کمون دیگر، امکانات بهتری دراین زمینه به دست بیاورید.

اعلام نقل مکان

هنـگام نقـل مکان، شما موظف هستید که بر اساس قانون، نشانی جدید خود را به اداره مالیـات اطـلاع دهید. به این ترتیب، ادارات دولتى ديگر اطلاعات درمورد نشانی جـدیـد شمـا را به دست می آورند. اعـلام آدرس جدید نزد اداره مالیات، رایگان است. اگر خواسته باشید که تمام مراسلات شما به نشانی جدیدتان (ارسال انتقالی) فرستاده شود، یک هزینه اضافی می پردازید.

اجاره دادن دست دوم و داشتن همخانه

اجــاره دادن دست دوم به این معنـاست که شخصـی که دارای قـرارداد اجاره دست اول آپارتمان است، یعنی قراردادی مستقیم با صاحب خـانه دارد، آپارتمان خود را به شخص دیگری اجـاره می دهـد. صـاحب خـانـه باید تاییدکند که این مسکن به صـورت دست دوم اجاره داده شـود. اگر صاحب خانه با اجاره دادن دست دوم شما موافق نباشد، شما می توانید از کمیته امور اجاره درخواست مجـوز کنید. اگر شما بدون مجوز صاحب خانه، آپارتمان خود را اجاره دهید، ممکن است مجبور شوید که آپارتمان را تخلیـه کنید. شما همچنین می توانیـد یک یا چنـد اتـاق را در آپارتمان خـود اجـاره دهید، همزمان که خـودتان نیز در آنجـا زندگی می کنید. به این وضعیت، همخانه داشتن می گویند. شمـا می توانید بدون درخواست مجوز از صاحب خانه، همخانه داشته باشـید، اما عـده زیادی حق ندارند در آپارتمان شما زندگی کنند. داشتن همخانه درصورتی مجاز است که شما قرارداد اجاره دست اول آپارتمان را داشته باشید.

اگر شما دارای قرارداد اجـاره دست اول برای یک آپارتمان اجـاره ای هستید و می خواهید آن را اجاره بدهید، باید دلیل موجهی داشته باشید. این دلیل مـوجـه می تواند این باشد که شما می خـواهـید در شهر دیـگری کار کنید یا می خواهید بطـور آزمایشی به صـورت همزی زندگی کنید. صاحـبخـانه معمولا با اجاره دادن به شما به صورت سال به سال موافقت می کند.

دلایل اجاره دادن برای مسکن تعاونی (سرقفلی دار) نیز تقریبا مشابه است.

عکس: Maria Nobel (ماریا نوبل)

اجاره کردن دست دوم

اگر می خواهید آپارتمانی را به صـورت دست دوم اجاره کنید، دقت کنید که مجـوز صاحبخانه را داشته باشد. هنـگام اجـاره کردن دست دوم یک آپارتمان، حتما قرارداد بنویسـید. این قرارداد توسـط شخصـی که قرارداد اجاره دست اول آپارتمـان را دارد و شما که می خواهید آن را به صـورت دست دوم اجـاره کنید، امضـا می شود. اگر چنــین قراردادی را ننویسید، ممکن است کسی که قرارداد دسـت اول را دارد، شمـا را مجبــور کند که آپارتمان را تخلیه کنید. اگر صاحبخانه اجــاره دست دوم آپارتمان را تایید نکرده باشد کسی که قرارداد اجاره دست اول آپارتمان را دارد نیز با خطر ازدست دادن آپارتمان روبرو می شود.

مسئولیت با دارنده ملک اجاره ای

شمـا که دارای قرارداد اجــاره دست اول آپارتمـان هستیـد، دارنده مـلک اجاره ای (hyresrättsinnehavare) و یا مستاجر نامیده می شوید. شما به عنوان مستاجر، مسئول پرداخت اجاره بها توسط کسی که آپارتمان شما را به صورت دست دوم اجاره کرده هستید. اگر شخصی که آپارتمـان شما را دست دوم اجاره کرده، از عهده آن برنیاید و برای نمونه اجاره را به موقع نـپردازد، و یا این که مزاحـم همسایه ها شود، ممـکن است شمـا قرارداد اجاره دست اول خود را از دست بدهید.

چه میزان اجاره بها می توانید برای اجاره دست دوم بگیرید؟

اگر شمــا دارای قرارداد اجــاره دست اول یا مسـکن تعــاونی هستیـد و می خواهید آپارتمان خود رابه صورت دست دوم اجـاره بدهیـد، مقرراتی برای میـزان اجاره ای که می توانیـد درخـواست کنید وجود دارد. شما حق دارید با این اجــاره بها، هزینه هایی که آن مسکن در بر دارد تامین کنید. اگر آپارتمان را مبلـه اجـاره می دهید، می توانید ۱۰ تا ۱۵ درصـد به مبلغ اجاره اضافه کنید. اگر شـما خـودتان یک آپارتمـان به صــورت دست دوم اجاره کرده اید و بیش از اجاره بهای عادی آن پرداخت می کنید، می توانید به کمیته امـور اجــاره مراجعــه کنید. کمیتــه امــور اجـاره می تواند برای پس گرفن پول هایی که پرداخته اید، به شما کمک کند. کمیته امور اجـاره هر موردی را جداگانه مورد رسیدگی قرارمی دهد.

تعویض آپارتمان

اگر دارای قرارداد اجاره دست اول آپارتمان هستید، حق دارید درصـورت وجود دلایل قابل قبول، آپارتمـان خـود را عـوض کنید. دلایل قابل قبـول می تواند نیاز شما به آپارتمانی بزرگ تر، آپارتمانی با اجاره بهای کمتر یا آپارتمانی نزذیک تر به محل کارتان باشد. اگر شما می خواهید آپارتمـان خود را عوض کنید، صاحب خـانه باید آن را تایید کند. اگر شمـا آپارتمان خود را بدون تاییـد صاحب خـانه عـوض کنید، ممکن است قرارداد دست اول خود را از دست بدهید. اگر شما مستاجر هستید حق دارید به مجرد دریافت قرارداد اجاره دست اول، آپارتمان خود را عوض کنید.

قرارداد سیاه

قرارداد سیاه به قراردادهای دست اول آپارتمان های اجاره ای گفته می شود که با پرداخت پول، خـرید و فروش می شوند. فروش قرارداد اجـاره دست اول، غیرقانونی است. کسی که این قرارداد را بفروشد، می تواند به دو سال زندان محـکوم شـود. خریدن قرارداد اجــاره دست اول غیرقانونی نیست، اما اگر آن را انجام دهید با خطر بزرگی روبرو می شوید. اگر آپارتمانی به صورت سیاه اجاره داده شود، صاحبخانه حق دارد قرارداد دست اول اجاره را فسخ کند.

بازرسی از آپارتمان

پیش از نقل مکان به یک آپارتمان، شما می توانید از صاحب خانه بخواهید که آپارتمان مورد بازرسی قرارگیرد. با این کار صاحبخانه کنترل می کند که آیا آسیبی به آپارتمـان وارد شـده است یا نه. اگر آپارتمـان آسیب هایی از مستأجر قبلی دیده باشد، شما مجبور به پرداخت هزینه های آن نیستید.

عکس: یونِر

فسخ قرارداد اجاره

اگر می خواهید از یک آپارتمان نقل مکان کنید، همیشه یک مدت فسخ قرارداد وجود دارد. مدت فسخ قرارداد از تاریخی شروع می شود که شما به صاحب خانه اطلاع می دهید که قصد نقـل مـکان دارید. مـدت فسـخ قرارداد برای یک آپارتمـان اجـاره ای معمـولا سه ماه است. یعنـی این که شما باید اجاره بهای این سه ماه را بپردازید، حتی اگر بخواهید زودتر نقل مکان کنید.

صاحبخانه حـق دارد قرارداد مستـاجـری را که به وظایف خـود عمل نمی کند، فسخ کند. عمل نکردن به وطیفه می تواند پرداخت نکردن اجاره بها در زمان تعیین شده یا انجام کارهایی باشد که برای آپارتمان یا ساختمان مناسب نیست.

مسائل عملی هنگام زندگی در آپارتمان

تمام ساختمان ها در سوئـد به گونه ای تجهیز شدهکه در زمستـان ها گرم باشند. ساختمان ها در برابر رطوبت حساس هستند. اگر از آپارتمان ها به درستی مراقبت نشود، راحت آسیب می بینند. هنگامی که کف آپارتمان را نظافت می کنید، باید از مقدار کمی آب استفاده کنید. باید مواظب باشید که کف و سطـح های دیگر خشـک باشنـد. اگر متوجـه نشت آب یا چـکه کردن در شیر آب و لوله ها شدید، به صاحبخانه اطلاع بدهید. آپارتمان ها دارای هواکش هایی برای کم کردن رطوبت هوا هستند. به این دلیل مهم است که هواکش ها در تمام طول سال، باز باشند.

محل های مشترک

تمـام مستـاجـران یک سـاختمـان اجـاره ای، مسئـولیت مشترکی درمـورد محـل هـایی دارند که همـه از آنها استفـاده می کنند، مـانـند راه پلـه ها، لباسشوخانه و اطراف ساختمان. شما با پرداخت اجاره بها، هزینـه نظافت مثـلا راه پله ها، زیرزمین و اتـاق زیر شـیروانی را نیز می پردازید. اما شـما مسئـولیت نـظافت آپارتمـان، پس از ترک آن را نـیز دارید. نبـایـد وسایلی را در راه پله ها بگذارید چـون باید راهی برای فرار مـردم درصـورت بروز آتش سوزی یا هر اتفاق دیگری در ساختمان، وجود داشته باشد. شما باید مقررات گرفتن وقت لباسشویی و نظافت لباسشوخانه را پس از استفاده آن، رعایت کنید.

بیمه مسکن

داشتن بیمـه مسـکن مهــم است چــون که به شمــا یک امنیــت اولیــه را می دهـد. شرکت های مختلف زیـادی وجــود دارد که بیمــه مســکن می فروشند. هنگام خرید بیمه مسکن، این خود شما هستید که باید آن ها را با هم مقایسه کرده و شرکتی را که برای شما منـاسب تر است انتخـاب کنید. بیمـه مسـکن برای وسـایلـی که به سرقـت رفتـه یا احتمـالا در یک آبگرفتگی یا آتش سـوزی آسیب دیده اند، غـرامت پرداخـت می کند. بیمه مسکن تمـام وسایلی را که در خـانه دارید، تحت حـفاظت قرار می دهـد. این حفاظت، شامل تمام کسانی که نامشان در بیمه نامه آمده و در همان خانـه زنـدگی می کنند نیز می شود. اگر مسـکن به خـود شمـا تعلـق دارد، می توانیـد بیمه آن را با بیمـه خـانه های تعـاونـی یا خـانـه های ویـلایـی، تکمیل کنید.

بیمه مسکن، بخش های مختلفی دارد:

  • بیمه اموال – به شما برای وسایلی که خراب می شوند یا به سرقت می روند، غرامت می پردازد.
  • بیمه حقـوقـی – اگر با کسی اختـلاف پیدا کردیـد، مـی توانیـد برای پرداخت هزینه های وکیل کمک دریافت کنید.
  • بیمه حمله و ضرب و شتم – اگر به شما مثلاً در یک کتک کاری یا تجاوز به عنف، آسیبی وارد شود به شما غرامت مالی پرداخت خواهدکرد.
  • بیمه مسئولیت – اگر قرار باشد به کسی خسارت بپردازید، به شما پول پرداخت خواهدکرد.
  • بیمه مسافرت برای ۴۵ روز سفر به یک کشور دیگر.

انــواع بیمــه های دیگر نیز وجــود دارد که به شمــا این محـافظت ها را می دهند:

  • بیمـه خـطر – محـافظت بیشتر از وسـایـل شمـا. این بیمه شـامـل حوادثی می شود که ناگهانی و پیش بینی نشده هستند، مثلا این که تلفن شما در دریاچه بیفتد.
  • بیمه بیماری و حوادث– هزینه درمان شمـا را درصورتی که در حادثه ای آسیب ببینید، پرداخت می کند. اگر شمـا دچار فلجی و معلولیت شوید، می توانید مبلـغ بیشتری را یک جـا دریافت کنید.