گذران زندگی و پیشرفت در سوئد

آخرین به روز رسانی: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل سوم را دانلود کنید

این فصل درمورد امکانات تحصیلی وشرایط دانشجویی وهمچنین ارزیابی تحصیلات و مدرک خارجی توضیح میدهد.

شما همچنین درمورد بازار کار و مدل بازارکار سوئد وچگونگی درخواست کار مطالعه میکنید. شما پیرامون تأسیس و گرداندن شرکت خصوصی وطرزکار اظهارنامه مالیاتی ومالیات اطلاعاتی کسب میکنید. یک بخش آن به تأمین اجتماعی و تأمین صندوق بیکاری مربوط میشود. دربخش دیگر آن درمورد اوقات فراغت، فرهنگ و فعالیت انجمنی مطالعه میکنید.