یافتن کار

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

یافتن کار وقت زیادی می گیرد و موضوعـات زیادی نیز هست که بایـد به آنها فکر کرد.

دراینجا برخی راهنمایی ها را برای یافتن کار می بینید.

 • می توانید به اداره کاریابی مراجعـه کنـید و از طـریق آگهـی های این اداره برای کارهای موجود، کار جستجو کنید.
 • مـی توانـید با شرکت هـای کارگمـاری که نیـروی کار به شـرکـت هـای مختلف اجاره می دهند، تماس بگیرید.
 • می توانید با یک شرکت استخدام نیروی کار تماس بگیرید که افرادی را برای شرکت هایی که می خواهند پرسنل جدید استخدام کنند، پیدا می کند.
 • می توانید به آگهـی های استخـدامـی روزنامـه هـا یا در اینرنت پاسخ دهید.
 • می توانید خودتان با کارفرما تماس یگیرید.
 • می توانید از کسانی که می شناسید بپرسـید- از آشنایان خود استفـاده کنیـد. خیـلی هـا از طـریق ارتبـاط های شخصـی خـود، کار بـه دست می آورند.

اداره کاریابی

اداره کاریابی یک نهاد دولتی ست که در تمام کشور وجود دارد. این اداره به شمـا توضیـح می دهد که چگونه می توانـید در جستجـوی کار باشیـد و اطلاعاتی نیز درمورد مشاغل و دوره های آموزشی مختلـف دراختـیار شمـا قرار می دهـد.

وقتی اجازه اقامت دریافت کردید، مهم است که در اداره کاریابی به عنوان جویای کار ثبت نام کنید.

کمک هزینه استقرار

اگر شمـا حــق استفـاده از کمـک هزینه استقرار را دارید، یک مشـاور در اداره کاریابی همراه با خود شما، یک برنامه استقرار تنظیم می کند. برنامه استقرار، برنامـه ای است برای چـگونگی ورود شمـا به بازار کار و اعتبار آن برای دو سالی است که شما حق استفاده از کمک هزینه استقرار را دارید.

کارآموزی عکس: Colourbox

کمک به جویندگان کار

اداره کاریابی، کمک های مختلفـی برای اـفراد جویـای کار دارد. برای شمـا که تازه وارد هستـید، کمک ویژه ای وجــود دارد تا آســان تر بتوانیـد کاری پیدا کنید.

این امکان نیز وجــود دارد که در یک محــل کار، به کارآمـ-وزی بپردازیـد. کارآموزی به معنای این است که شمـا همزمان با دریافت کمک هزینه از صندوق بیمه، برای یک دوره، در محلی نیز کار می کنید. اما کارفرما هیچ حقوقی به شما پرداخت نمی کند.

کارآموزی، به شما این امکان را می دهـد تا وارد بازار کار سـوئـد شـویـد و توانایی خود را نیز نشـان دهـید. با کارآموزی، شمـا کارکردن در سـوئـد را تجربه می کنید و شانـس خود را نیز برای یافتن کار، افزایش می دهید. اگر دوره کارآموزی را به خـوبی بگذرانید، می توانیـد از کارفرمای خـود بپرسید که آیا ممـکن است هنـگام جستجوی کار، از او به عنوان معرف نام ببرید یانه. دراین صـورت، شخصـی که شما کاری را نزد او درخـواست کـرده اید، می تواند به معـرف شمـا زنگ بزند و درمـورد کار شمـا در دوره کارآمـوزی سؤال کند. داشتن معرف بسیار مهـم است. تقریبـا تمام کارفرماها، هنگام استخدام، چنین معرف هایی را می خواهند.

اداره کاریابی، دوره های آموزشی برای مشاغل مختلفی که با کمبود کارورز روبرو هستند، ترتیب می دهد. هدف این است که این آموزش ها به یافتن کار منجر شود.

کار مقدماتی و کار آغازین

کار مقدمـاتـی و کار آغازین دو فرصت برای کسانی ست که به تازگی اجازه اقامت گرفتـه اند.کار فرمـا می تواند بخشـی از حقـوق پرداختی را از ادارۀ کاریابی به عنـوان کمـک دریافـت کند. در صـورت تمایل برای یافتن کار مقدماتی یا کار آغازین با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید.

مدارک لازم برای تقاضانامه

هنگام تقاضای کار، باید مـدارک مورد نیاز کارفـرما را ارسـال کنید. کارفرما معمولا می خواهد که شما هم یک نامه فردی و هم یک کارنامک (CV) یا پیشینه نامه (سابقه کاری و تحصیلی) خود را نیز ارسال کنید.

درباره هدف های خود در زندگی کاری، مهارت های شغلی، تحصیلات و سایر دانش ها و بخصوص درباره شخص خودتان بنویسید. عکس: Colourbox

CV (کارنامک)

Currulum Vitae یا مخفـف آن (CV) به زبان لاتـین و به معنـای حکایت زنـدگی شخـص است. در یک CV بایـد هـدف هـای خـود در زنـدگـی کاری، مهارت های شغلی، تحصیـلات و سـایر دانـش ها و آگاهـی های خـود را شرح دهید. همچنین می توانید درباره خود و خصوصیات فردی خود نیز بنویسید.

یک CV می تواند دربردارنده این موارد باشد:

 • نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی.
 • تحصیلات: فهرستی از تحصیلات و آموزش هایی که داشته اید.
 • کار: فهرستی از تجربه ها و مهارت های کاری و حرفه ای.
 • مهارت های دیگر مانند دانستن زبان های مختلف و دانش کامپیوتر.
 • معرف ها: نام کارفرمایان قبلی یا افرادی که شما را به خوبی می شناسند.
 • مختصری از اطلاعات شخصی خود: علاقمندی ها، خانواده و فعالیت های اوقات فراغت.

در CV خـود همچنین می توانید مختصـری از وظایف و سمت های خـود در شغل های پیشین و محتوای تحصیلات و دوره های آموزشی خود نیز بنویسید. کارنامه تحصیلی و گواهی ها را می توان هنگام مصاحبـه یا درصـورت خواست کارفرما تحویل داد.

تقاضانامه/ نامه شخصی

در یک تقاضانامـه یا نامـه شخصـی بنویسید که چرا مشخصـا به آن کار یا آن شرکت علاقه مند هستید. همچنین توضیح بدهید که چـرا برای آن کار مناسب هستیـد و چه مهارت های قبلی دارید. مهـم است که نامه شخصی برای کاری که درخواست می کنید نوشته شده باشد.

نامه باید کوتاه و در حدود یک صفحه ی A۴ باشد.

اعلام علاقه مندی

اگر شمـا علاقمنــد به کاری در یک محـل کار هستیــد، امـا بـرای آن کار آگهی نشـده است، مـی توانیـد یک اعلام علاقمندی بفرستید. با این اعـلام علاقمندی، CV خود و نامه ای را که در آن دلیل تمایل به کار در آن محل و همچنین از مهارت های خود نوشته اید نیز ارسال کنید.

مصاحبه استخدامی

مصاحـبه استخدامـی، گفتگوئی ست که کارفرما با فردی که جویای کار است، انجام می دهد. چند نکته مهـم وجـود دارد که بایـد پیـش از مصـاحبـه به آن توجه کرد. خـوب است که درمورد آن شرکت بخوانیـد و نیز به دقت فکرکنید که چـه مهـارت هایی دارید که شمـا را برای آن کار، مناسـب نشــان می دهد. اطلاعات را می توانید مثلاً در اینترنت پیدا کنید. این نشان می دهد که شما به کاری که متقاضی آن هستید، علاقه دارید.

پرسش های عادی

خوب است فکر کنید که شما چگونه به پرسش هایی که در مصاحبه مطرح می شود، پاسخ خواهید داد. این کمک می کند که شما هنگام دیدار با یک کارفرما، احساس اطمینان بیشتری داشته باشید.

پرسش های عادی و چالش ها:

 • در مورد خودتان حرف بزنید!
 • چگونه آدمی هستید؟
 • از کارهای قبلی و تحصیلاتتان تعریف کنید!
 • در یک گروه چقدر خوب کار می کنید؟
 • جنبه های قوی و ویژگی های مثبت شما که مناسب این کار باشد، کدام است؟
 • جنبه های ضعیف و ویژگی های منفی شمـا کدام است؟ (خوب است که نشان دهید از جنبه های منفی وجود خود آگاه هستید).
 • چرا این شغل را تقاضا کرده اید؟
 • چه چیزی شما را جذب کرده است؟
 • چرا باید شما را استخدام کنیم؟
 • چـه چیـزی شمـا را مناسب این شغل نشان می دهد؟
 • چه برنامه های درازمدتی برای آینده دارید؟

در جریان یک مصاحبه استخدامی شما برای نمونه به پرسش هایی درمورد این که چرا این کار بخصوص را درخواست کرده اید، پاسخ می دهید. عکس: Colourbox

موارد دیگری که باید پیش از رفتن به یک مصاحبه استخدامی به آنها توجه کنید

اولین تأثیر هنگام دیدار با کارفرما، مهم است. پیش از رفتن برای مصاحبـه، بفهمیـد که آن محـل کار چـه شرایط ویژه ای را برای پوشش یا نـوع خـاص لباس دارد. نه لباس خیلی شیک بپوشید و نه خیلی نامرتب.

خیلی از کارفرماها انتظار دارند که شما با آنها دست بدهید.

مهـم است که برای مصاحبـه، سر وقـت بیاییـد. اگر تأخـیر داشتـه باشیـد، امکانات خود را برای یک استخدام از دست می دهید.