آموزش برای بزرگسالان

آخرین به روز رسانی: 14 3 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

تحصیل در سن بزرگسـالی در سوئد، امـری عـادی ست. افـراد زیادی برای تقویت حرفه شغلـی خـود و یا تغییر شغـل، تحصیل می کنند. بسیاری نیز به این دلیل که یادگرفتن چیزهـای جـدیـد جالـب است، تحصـیل می کنند. درس خـوانـدن در تمـام طول زندگی، امر مثبتی به نظر می رسـد که به آن می گویند آموختن مادام العمر.

راهنمای تحصیلی و شغلی (studievägledning)

اگـر مطمـئن نیستیـد که در چه رشتـه ای می خـواهیـد تحصـیل کنیـد، به راهنمـای تحصیـلـی و شغلـی مراجـعـه کنید. این دفتـری است که افــراد بزرگسـال می تواننـد از آن راهنمـایـی هـایـی برای دوره هـای آمـوزشـی و شغل های مختلف به دست بیاورند. راهنمـای تحصیلی و شغلی می تواند در مدارس بزرگسالان در کمون شما مستقر باشد. برای اطلاعات بیشتر با کمون خود تماس بگیرید.

راهنمـای تحصیلی و شغلـی، این کمـک ها را نیز می تواند دراختـیار شمـا قراردهد:

 • سفارش گواهی تحصیلی
 • درخواست شرکت در کلاس ها و دوره های مختلف آموزشی
 • اطلاعـات درمــورد آنچــه که برای واردشــدن به یـک کلاس یا دوره آموزشی نیاز دارید
 • اطلاعات بیشتر درمورد تحصیل

مرکز راهنمای تحصیلی و شغلی

اگر شما زیر ۲۰ سال سن دارید می توانید در یک مرکز راهنمـای تحصیلی و شغلی، راهنمایی و مشاوره دریافت کنید. دراین مـرکز، می توانـید بـرای نمونه، این کمک ها را نیز دریافت کنید:

 • گفتگـو درمــورد این که چه رشتـه تحصیلـی یا شغلـی را می خواهید انتخاب کنید
 • کمک برای این که خـودتـان در مورد رشتـه هـای تحصیلـی یا شغلـی اطلاعات کسب کنید
 • اطلاعات در مورد تحصیل در کشورهای دیگر

زبان سوئدی برای مهاجران - اس اف ای (sfi)

زبان سوئدی برای مهاجران، sfi، یک آموزش مقدماتـی زبان سـوئـدی برای بزرگسالانی ست که زبان سوئدی، زبان مادری آنها نیست. شمـا می توانیـد sfi را به صــورت تمـام وقت یا نیمـه وقت بخـوانیـد. این دوره آمـوزشـی، رایگان است.

در آموزش sfi، بستـه به تحصیـلات شما، جهت های مختلفی وجود دارد. برای نمـونـه، sfi برای آمـادگــی شغلــی و sfi برای کسـانـی که تحصیلات دانشگاهی یا دبیرستانی دارند.

درصورت داشتن ۱۶ سال تمـام، حـق دارید که در کلاس هاـی آموزش زبان سوئدی برای مهاجـران شرکت کنید. اما معمـول تر این است که افـراد زیر ۲۰ سال، زبان ســوئـدی را در دبیرستان بیامـوزنـد. هنــگام ثبت نام برای sfi، باید کارت شنـاسـائی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه به همراه داشته باشید.

عکس: یونِر

آموزش کمونی بزرگسالان – کومووکس (Komvux)

ومـووکس، آموزشـگاهی ست که بزرگسالان، دروس دوره هـای نه سـالـه ابتدائـی را در آنــجا می خوانـند و به آن آموزش مقدماتی برای بزرگسالان گفته می شود. اگر شما دارای تحصیلاتی معادل دوره ابتدایی سوئد نباشید، حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگسالان برخوردار شوید.

در کومـووکس شما می توانید درس های دبیرستـانی سـوئـد را نیز بخوانید. به آن آموزش دبیرستانی برای بزرگسالان گفتـه مـی شـود. اگـر شمـا دارای تحصیلاتی معادل دوره دبیرستانی سـوئـد نباشید، حق دارید که از آمـوزش دبیرستانی برای بزرگسالان برخوردار شوید.

در کومووکس، دوره هـای آمـوزشی وجــود دارد که می توانیـد آنها را نیز پس از دبیرستان بخوانـید. نمـونه ای دراین زمیــنه، دوره های آموزش تکمیلی ست که یک دوره آموزش فنی و حرفه ای برای بزرگسالان است. اگر دوره دبیرستان را در کومووکس به پایان برسانید، می توانید تحصیل خود را در سطح مدرسه عالی و دانشگاه ادامه دهید. تحصیل در کومووکس نسبت به مـدارس و دبیرستـان های عادی، سریع تر پیش می رود. شمـا باید خـودتان درمــورد برنامه هـای تحصیلـی خود تصمیم بگیرید و می توانید به صورت روزانه یا شبـانـه تحصـیل کنید. درس خواندن در کومووکس رایگان است، اما پول کتاب ها و دیگر مواد درسی را باید خودتان بپردازید. اگر شما بیش از ۲۰ سال سن دارید و حداقل ۵۰ درصد درس می خـوانیـد، مـی توانیـد از سازمان مرکزی کمک های تحصیلـی (CSN )، کمک هزینه تحصیلی و وام تحصیلی درخواست کنید.

برای افرادی که برای نمـونـه دچار معلولیت ذهنــی یا مشــکلات روانــی دیگر هستند نیز آموزش بزرگسالان وجود دارد. چنین آموزشی، سَرووکس (särvux) نام دارد.

آموزشگاه بزرگسالان و یا مدارس عالی مردمی (Folkhögskolor)

یک آموزشگاه بزرگسالان، مدرسه ای برای دانش آموزان بزرگسـال است. در این آموزشگاه ها می توانید درس های دوره ابتدایی ، دبیرسـتان و هنرستـان فنی را پس از مقطع دبیرستان بخـوانیـد. در بسـیاری از این آموزشـگاه ها، می توان همزمان با تحصیل، زندگی هم کرد. در یک آموزگشـاه بزرگسالان می توانید دوره های مختلفی را بگذرانید:

 • دوره های آموزشی عمومی که می توانید به جای دوره های دبیرستانی و گاهی ابتدایی بگذرانید. با توجه به تحصیلاتی که دارید، می توانید از یـک تا چهـار سـال در اینجـا درس بخـوانید. سرعت آموزش دراین آموزشگاه، کندتر از کومووکس است.
 • دوره های آموزشی اختصاصـی، دوره هایی هستنـد که برای رشتـه های خاصی درنظر گرفته شده اند. برای نمونه می توانید موسیقـی یا هـنر بخوانید. همچنین می توانیـد یک حـرفـه بخصـوص مانند مربـی گری فعالیت های اوقات فراغت یا دستیاری بخش پزشکی را یاد بگیرید.
 • زبان ســوئــدی برای مهــاجــران. آموزشگاه های بزرگسالان می توانند دوره های آموزش زبان سوئدی برای مهاجران (Sfi) نیز داشته باشند.

هرآموزشگاه، خــود درمــورد پـذیـرش دانـش آمــوزان تصمیــم می گیـرد. آموزشگاه های بزرگسالان دارای سیستـم نمــره گذاری مخصـوص به خــود هستند. تحصیل در آموزشگاه های بزرگسـالان، می تواند شـرایـط عمـومـی برای ورود به دانشگاه ها و مدارس عالی را به شما بدهد. منظور این است که شما، معلوماتی را که برای تحصـیل در مـدارس عالی و دانشـگاه ها لازم است، به دست آورده اید.

آموزش عالی فنی و حرفه ای (YH-utbildning)

آموزش عالی فنی و حرفـه ای، شکلـی از تحصـیل است که شما در آن، یک حرفه مشخص در یک رشته خاص را آمـوزش می بینید. آمـوزش عالی فنی و حرفه ای، YH-utbildning، جانشینی برای تحصیل طولانی تر در دانشگاه و مدرسـه عالی ست. در طـول تحصـیل، دانشجـویان ازطریق کارآموزی در تماس زیادی با شرکت ها قرار می گیرند.

طی این دوره ها دانشجـویـان در تمـاس نزدیــک با زنـدگی کاری و حرفـه ای هستند. هدف این است که دانشجویان بتوانند به مجرد پایان تحصیل، کاری پیداکنند. برخـی از دوره های آمـوزش عالــی فنی و حـرفه ای، آمــوزش زبـان سوئـدی را نیز به عنـوان کمـک وـیژه دراختیــار دانشجــویان قرارمـی دهند. این کمک برای شماست که زبان مــادری دیگـری بجز ســوئــدی داریـد.

برای تحصیل در یک دوره آموزشی عالی فنی و حرفه ای، شما باید مـدرک مقدماتی دبیرستان را برای ورود به دانشگاه و مدرسه عالی داشتـه باشیـد. این به ایـن معنـی است که شمـا دارای مدارک گذراندن دروسـی که برای تحصیل در دانشگاه و مدرسه عالی لازم است، هستید.

عکس: یونِر

دانشگاه (Universitet) و مدرسه عالی (högskola)

در سوئد، هم مدارس عالی و هم دانشگاه وجـود دارد. تفـاوت این دو در این است که در دانشگاه، دوره های پژوهشی الزامی ست، درحالی که این شرط برای مدارس عالی وجود ندارد. رشته های تحصیلی دانشگاه و مدارس عالی دارای امتـیاز و دانشنـامـه مشابه هستند. در هر استان، حـداقـل یک دانشگاه یا مدرسه عالی وجود دارد.

رشته آموزش عالی یا واحدهای درسی جداگانه

یک رشته آموزش عالی در بر گیرنده چنـدین واحـد درسی است که بعدا به گرفتن یک دانشنامه ختم می شود. گرفتن دانشنامه به این مفهــوم است که دانشجو تمام آزمون ها را گذرانده و فارغ التحصیل شده است. در یک رشته آموزش عالی شما باید بیشتر دوره ها را بگذرانید. امـا دوره هـایی نیز هستنـد که شمـا خـودتان می توانـید انتخـاب کنید. برای به دسـت آوردن دانشنـامـه مثلاً رشته های پزشکی، لیسانس علوم اجتماعی، حـقوق قضـائی یا مهنـدسـی باید واحدهای آن رشته تحصیلی را خواند. اگر واحـدهـای درسی جـداگانه ای می خوانید، انتخاب دوره ها و ترتیب خواندن آنها با خود شماست. دانشجوی تمام وقت باید هر سال ۶۰ واحد آموزش عالی را بگذراند.

شرایط ورود به دانشگاه و مدرسه عالی

برای این که بتوانید در یک رشته آموزش عالی تحصیل کنید، باید در وحله اول واـجد شرایط عمـومـی ورود به این سطـح تحصیلـی باشیـد. گاهی به صلاحیت ویژه ای هـم نیاز است. یعنی این که شما بایـد برخـی واحـدهای درسی دبیرستـانی را خـوانـده باشیـد تا بـتوانیـد در بعضـی از رشتـه ها در مدارس عالی و دانشگاه وارد شوید.

صلاحیت عمومی را کسی دارد که:

 • مدرک پایان تحصیـلات دبیرستـانــی را گرفته و در حـداقل ۹۰ درصد درس ها، نمره قبولی داشته است.
 • مدرک پایان تحصیــلات آمـوزش بزرگسـالان را گرفته و در حداقل ۹۰ درصد درس ها، نمره قبولی داشته است.
 • دارای یـک مــدرک تحصیلـی ســوئــدی یا خارجی معادل تحصیلات دبیرستانی یا آموزش بزرگسالان در سوئد است، مانند:
 • مــدرک تحصیلــی از آموزشــگاه بزرگســـالان و گــذراندن دوره هایی که این صلاحیت را می دهند
 • کسب معلومـات به شیــ‌وه دیــگری که معــادل تحصیلات دبیرستانی یا آموزش بزرگسالان در سوئد باشد
 • داشتن صلاحیت عمومی از دانمارک، فنلاند، ایسلند یا نروژ
 • از طریق تحصیلات سوئــدی یا خارجی، یا تجربیات عملی، معلوماتی کسب شده باشد که بتواند امکان
 • تحصیل در سطح آموزش عالی را بدهد

برای کسانی که تحصیــلات خارجـی دارند، دانش کافی در زبان سوئدی و انگلیسی نیز یکی از شرط هاست.

صلاحیت ویژه می تواند برای رشته های مختلف تحصیلـی، متفــاوت باشد. اطلاعات در مـورد صلاحــیت ویژه برای هر رشتـه، نزد دانشگاه یا مدرسه عالی دارنده ی آن رشته، وجود دارد.

مخارج تحصیلات عالی

بخش بزرگی از هزینه فعـالیت های دانشـگاه ها و مـدارس عـالـی توسـط دولت تامین می شود.

درنتیجه تمام رشته هـای آمــوزش عالی رایــگان هستند و شما تنها هزینه کتاب ها و دیگر وسایل تحصیلی خود را می پردازید.

دانشجویان مهمانی که مدت معینی تحصیل می کنند و از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا یا منطقه همــکاری اقتصـادی اروپا آمده اند، باید شهریه بپردازند.

اگر شما حـداقل نیمه وقت یعنی ۵۰ درصد درس می خوانید، می توانید از سازمان مرکزی کمـک های تحصیلی (CSN)، کمک هزینه تحصیلـی و وام تحصیلی درخواست کنید.

ارزش یابی

ارزشیابی یعنی تعیین کردن ارزش چیـزی که سنجش دقیـق آن دشـوار است. وقتی تحصیلات شما یا معلومات شما در یک شغل بخصوص، مـورد رسیدگی قرارگیرد، به آن ارزشیابی می گویند. ارزشیـابی تحصـیلات قبلـی یا معلـومـات حرفه ای شما می تواند نشان دهد که شما از معلوماـتی معـادل آن چه که در سوئد تدریس می شود، برخورداریـد. شمـا می توانـید در یک ارزشیابی شغلـی شرکت کنید تا درجریان آن، معلومـات حرفـه ای شمـا به صـورت گفتگو و در عمل، ارزیابی شود. شما می توانید برای شغل هایی مانند کارهـای ساختمـانی، درمان، صنعت، حمل و نقل و رستوران ارزیابی شوید.

ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی

اگر یک دوره آموزش عالی خارجـی را به پایان رسانده اید، تحصیـلات شما می تواند نزد سازمان آموزش عالی ارزیابی شود. این ارزیابی ، رایگان است.

 

بعضی از مشاغل با مقرراتی که در قوانین سوئد درـمورد شرایـط لازم برای کار در این شغل ها وجود دارد، تنظیم شـده اند، مانـند برخی مدارک فارغ التحصیلی. اگر شما خواستار کار در یکی از این مشاغل هستید، باید مجوز لازم را از اداره ی مسوؤل آن شغل درخـواسـت کنید. برای نمـونـه، شغــل خدمات درمـانی مانند پزشـکی یا پرستـاری از اداره کل امـور اجتمـاعـی و شغلی در محدوده آموزش از اداره کل امور مدارس.

ترجمه مدارک تحصیلی خارجی

اگر می خواهیـد مـدارک تحصیلـی شـما ارزیابی شـونـد، اول باید به زبـان سوئدی ترجمه شوند. این ترجمه باید توسـط یک مترجـم حرفـه ای انجـام شود. اداره کاریابی معمـولا برای ترجمـه مـدارک تحصیلـی، کمـک می کند. اگر مدارک به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی، آلمانـی، اسپانیائی یا یکی از زبان های اسکاندیناوی نوشته شده باشند، نیازی به ترجمه ندارند.

کمک مالی تحصیلی

بزرگسالانی که مشغول به تحصـیل هستنـد می تواننـد از اداره ی مـرکـزی کمکهای تحصیلی (CNN) تقـاضـای کمـک کننـد. کمـک مالـی تحصیلـی متشکل از وام و کمک بلاعوض است. وام گرفته شـده به اضـافـه بهـره آن باید باز پرداخته شود. این شامـل کسانـی که از سـوئـد نقل مکان می کنند هم می شود. هنگام درخواست مشخص می کنید که آیا وام هم می گیرید یا نه. حـداـقل شش مـاه پـس از آخرین کمـک مالـی تحصیلـی شـروع به بازپرداخت آن می کنید. اگر دارای فرزند هستید می توانید کمـک بیشتری دریافت کنید (tilläggsbidrag).

شما می توانید در صـورت گرفتن اجـازه ی اقامت دائـم کمـک مالی و وام از اداره ی مرکزی کمک های تحصیلی دریافت کنید. همچنین در صورتی که به عنوان پناهنـده و یا فرد نیازمنـد حمـایت و یا به خاطر شرایط بسیـار سخت موفق به گرفتن اقامت دائم شده باشیـد این وام به شما تعلق می گیرد، حتی اگر اجازه ی اقامت شـما کوتـاه مدت بوده باشد. افـزون بر این بـرای دریافت کمک هزینه ی تحصیلی باید شرایط دیگر را احراز کنید. مانند اینکه فردی که خواهان تحصیل است حق گرفتن کمک هزینه ی تحصیلی را دارد.

پناهندگان حـق گرفتـن کمـک هزینـه ی تحصیلـی از اداره ی مرکـزی کمـک هزینه های تحصیـلی (CSN) را ندارند.