آمدن به سوئد

آخرین به روز رسانی: 17 12 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل اول را دانلود کنید​​

این فصل توصیف میکند آمدن به سوئد چگونه میتواند باشد. شما همچنین میتوانید درمورد تاریخ سوئد، فرهنگ کشور و روزهای عید و رسمی مطالعه کنید.