آداب و رسوم و جشن ها در سوئد

آخرین به روز رسانی: 24 8 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

یک رسم، چیزی ست که مردم عادت دارند انجـام دهند و بطـور مرتب نـیز تکرار می شود. یک عید، واقعـه ویژه و مهمـی است که اغلب جشن گرفتـه می شود، برای نمونه عیـد پاک. بسیـاری از آداب و رسـوم و اعیـادی که در سوئـد جشن گرفته می شوند، ریشه در دین دارند. برخی از آداب و رسـوم، پیشینـه مسیحـی دارند. برخی نیز از دوره ای باقی ماندهکه مـردم سـوئـد خـدایان متعـددی داشتـند. امـروزه، آداب و رسـوم و اعیـاد مذهبـی بیشتر تعطیلاتی هستند که طی آن خانواده ها و دوستان دور هم جمع می شوند.

برخی از آداب و رسوم مهم

ژانویه

روز اول سال، اول ژانویه، یک روز تعطـیل است. بیشـتر مردم در این روز در تعطیلی و مرخصی از کار خود هستند. شب قبـل از آن، شب سـال نو است که nyårsafton نامیده می شود. در آن شب است که مردم در سوئد آغاز سال نو را جشن می گیرند.

فوریه

در ماه فـوریه، مدارس سوئد تعطیـلات مـاه فوریـه یا تعطیـلات ورزشـی (sportlov) دارند. آن وقت دانش آموزان به مدت یک هفـته از مدرسـه تعطیل می شوند. در ماه فوریه یا مارس، مردم در سوئد به مقـدار زیادی نان خـامـه ای (semla) می خورنـد. semla نوعـی شـیرینـی اسـت که با خمـیر بادام و خامـه درست می شـود. این رسمـی از دوره هـای گذشتـه است هنـگامی که مردم در سـوئـد روزه می گرفتند، پیش از شـروع روزه، مردم غذاهای پرچربی می خوردند. کسی که روزه می گیرد، مثلا به دلایل مذهبی، در یک زمان معینی هیچ چیز نمی خورد.

در ایام عید پاک، مردم شاخه های عیدپاک می گذارند. عکس: Colourbox 

مارس و آوریل

عید پاک (Påsk) در ماه مارس یا آوریل جشن گرفته می شود. عید پاک، مهم ترین عید مسیحیان است. این عید برای بزرگداشت مرگ و رستاخیز مسیح است. عید پاک امروزه در سـوئـد عیدی ست که اغلب مـردم آن را به همـراه خانواده و دوستانشان می گذرانند. در قدیم معمـول بود که ۴۰ روز پیش از عید پاک روزه بگیرند. با آمـدن عیدپاک، مردم پایان روزه داری را جشـن می گرفتند. در آن زمان مـردم معمـولا تخـم مرغ می خـوردند. به این دلیـل هنوز هم سـوئـدی ها در ایام عیدپاک، تخم مرغ زیاد می خـورند. در روزهای عیدپاک، دانش آمـوزان یک هفتـه از مدرسه تعطیل می شوند و نام این تعطیلات تعطیلات عیدپاک (påsklov) است. پیش از عـید پاک، بسیـاری از کـودکان خـود را به شـکل پیرزن های عیدپاک درمی آورند. آنها درخانه های مردم را می زنند و عیدپاک را تبریک می گویند. و مردم نیز به آنان شیرینی می دهند.

در روزهای عیدپاک، بسیاری از مردم تزییناتی با جوجه های زردرنگ، تخم مرغ و شاخه هـای عیدپاک درست می کنند. شاخـه های عیدپاک اغلب از درخت غوشه است که پرهایی به رنگ های مختلف به آن می آویزند. روز ۳۰ آوریل، شب جشن والبوری (valborgsmässoafton) است که مـردم، از بهار استقـبال می کنند. در محـل های زیـادی مردم آتش هـای انبـوهی می افروزند و ترانه هایی درباره بهار می خوانند.

نوروز

نوروز، جشن سال نو ازجملـه برای ایرانی ها، کردهـا و افغـان هاست. در سوئد نوروز را اغلب سال نو ایرانی ها یا کردها می نامند. نوروز خوش آمد گویی به بهار است و در روز اعتدالین بهاری اتفاق می افتد که ۲۰، ۲۱ و یا ۲۲ ماه مارس است. هنـگام وقوع اعتدالین بهـاری، بلندی روز و شب برابر می شود. که معمـولا در اواخـر مـاه مـارس روی می دهد. نوروز به مـدت ۱۳ روز با جشن و صرف غذاهـا و شیرینی های مخصـوص ادامـه می یابد. مردم بوته های کوچکی را نیز در آخرین سه شنبه سال آتش می زنند و از روی آنها می پرند که به آن چهارشنبه سوری می گویند.

آتش والبوری، آتش ماه مه هم نامیده می شود. عکس: Colourbox​

ماه مه

اول مـاه مه، روز مهمـی برای کارگران است. این روز از قرن نوزدهـم در خیلـی از کشورهـا جشن گرفتـه شده است. اول ماه ـمه یک روز تعطـیل است. بسیـاری از مردمی که شـاغـل هستـند و همچنین مـدارس تعطیل می شـونـد. بسیـاری از مـردم در روز اول مـاه مه برای حقــوق کارگران تظاهرات می کنند.

معراج مسیح ۴۰ روز پس از عید پاک است. این روز به یاد این که مسیح پس از مرگ، به آسمان عروج کرد، جشن گرفته می شود. روز معراج مسیح یک روز تعطیل است. خیلی از مردم به سر کار نمی روند و فروشگاه های زیادی نیز تعطیل می شوند. ده روز پس از معـراج مسیح، عید پنجاهـه یا عید پنجاهه (pingsten) فرامی رسد. این یک عید مسیحی ست.

نیمه تابستان در Nääs. عکس: بیانکا روسنر (Bianca Rösner)

ژوئن

روز ۶ ژوئن روز ملی سـوئـد و یک روز تعطیل است. در روز ملی سـوئـد برخی از مردم لباس ملی سوئد را می پوشند. این لباس ها به نسبت این که از کدام منطقه کشور باشند با یکدیگر تفاوت دارند.

در اوایل ماه ژوئن تعطیلات تابستانی مدارس شـروع مـی شـود. در مـدارس مراسم پایان سـال تحصیلـی برگزار می شود. پایان ساـل تحصیلـی و شــروع تعطیلات تابستانی جشن گرفته می شود. وقتی که کودکان خردسال هستند، پدر و مادرهایشان نیز در مراسم پایان سال تحصیلی شرکت می کنند.

جشن نیمه تابستـان (midsommarafton) یک تعطیلـی محبوب مـردم است. نیمـه تابستـان در جمعـه ای که میـان ۱۹ و ۲۵ ژوئن قرار می گیرد، جشن گرفته می شود. سوئدی ها نیمه تابستان را سال ها پیش از این که سوئد مسیحـی شود، جشـن می گرفتـه اند. در شب نیمـه تابستـان مردم معمـولا به دور یک دکل که دکل نیمـه تابستـان (midsommarstång) نام دارد، می رقصند. این دکلی ست که با برگ و شاخـه و گل، پوشیده و تزئین می شود. خیلـی از بزرگسـالان و نیز کودکان تاج هایی از گل به سر می گذارند. در مراسـم نیمه تابستان معمولاً شاه ماهی، ماهی آزاد، سیب زمینی تازه و توت فرنگی خورده می شود.

ژوئیه و اوت

در سـوئـد خیلـی از مردم در ماه های ژوئیه و اوت در مرخصـی هستنـد. حدود ۲۰ اوت، مدارس دوباره باز می شـوند. در اواخـر ماه اوت معمـولا جشن خرچنگ خــوری (kräftskiva) برگـزار مـی شـود. در ایـن جشــن خرچنگ های پخته آب شیرین خورده می شود. معمولا یک لیوان مشروب الکلـی نیز با آن نوشیـده می شود که به آن یـک پیـک (nubb) یا snaps می گویند. همزمـان ترانه هایی نیز خوانده می شـود که به آنها ترانه هـای nubbe یا ترانه های snaps گفته می شود.

 

سپتامبر و اکتبر

در اواخـر ماه اکتـبر یا اوایل نوامـبر، مدرسـه ها بستـه شده و دانش آموزان به مدت یک هفته تعطیـل می شـونـد. نـام این تعطیـلات، تعطیلات پاییزی (höstlov) است.

۳۱ اکتبر، هالووین یا روز مـردگان است. بچـه ها معمـولا لباس های عجـیب و بالماسکه ای می پوشنـد و در خـانه هـا را می زنند تا شـکلات بگیرند. خیـلی از مردم کدو تنبل می خرنـد و در آن شمـع می گذارند. هالووین یـک جشـن نسبتا جدید در سوئد است. این یک رسم ایرلنـدی بوده که پس از مهـاجـرت ایرلنــدی ها به آمریــکا، به آن کشـور منتقـل شـــده و در آنجــا گســـترش پبداکرده است.

روز آمرزش

در ماه های سپتامبر و اکتبر روز آمرزش عید مهم یهودیان است. یهودیان در این روز روزه گرفته و برای آمرزش و مغفرت دوستان و بستگان خود نماز جمعی به پا می کنند. روز آمرزش (روز بخشش از گناهان) و ده روز از آغاز ماه جدید یهودیان (روش هاشناه) است.

نوامبر

روز تمـام قدیسین (Alla helgons dag) در یک روز شنبـه بین ۳۱ اکتبر تا ۶ نوامـبر برگزار می شود. روز تمـام قدیسین یک عیـد مسیحـی و برای بزرگداشت مردگان است. بسیاری از سوئدی ها به گورستان ها می روند و بر مزار بستگان و دوستان خود شمع روشن می کنند.

۱۳ دسامبـر روز لوسـیا (Luciadagen) است. عکس: Colourbox

دسامبر

دسامبر ماه کریسمس است. کریسمس یک عید مسیحی است که تولد مسیح در آن جشن گرفته می شود.

۱۳ دسامبـر روز لوسـیا (Luciadagen) است. در سـوئـد روز لوسیا جشن گرفتـه می شــود تا روشنایی بتـوانـد پس از زمستــان بازگردد. کودکان در کودکستـان ها و مـدارس لبـاس هـای بلنــد سفیـد می پـوشنـد و آوازهــای مخصوص لوسیا و کریسمس می خوانند.

چند روز پیش از کریسمس، مدارس تعطیل می شوند. این تعطیلات، تعطیلات کریسمس (jullov) نام دارد و دانش آموزان تا شروع ماه ژانویه در تعطیلات هستند. ۲۴ دسامـبر، شب کریسمـس است. برای اغلـب مــردم در سـوئــد، کریسمس عیـدی ست که مرخصـی دارند و با خانـواده هایشان آن را جشن می گیرند. مردم، غذاهای مخصوص کریسمس می خـورنـد مانند شـاه ماهی اطلسی، ماهـی آزاد دودی، سیب زمینـی، ژامبـون، گوشت قلقلـی، سوسیس و شیربرنج. مـردم به یـکدیـگر هـدایـایـی می دهند که هـدایـای کریسمـس (julklapp) نام دارند. بسیـاری از خـانـواده ها درخت کاج کریسمـس دارند، که بر شاخه های آن چراغ، حباب های رنگی و نوارهای پر زرق و برق آویزان می کنند. هدایای کریسمس را زیر این درخت می گذارند.

رور ۶ ژانـویـه روز سـیزدهـم و یک تعطیـل رسمـی است. روز ۱۳ ژانـویـه پایان کریسمس است و مردم تمام لوازم کریسمس را جمع می کنند و کاج کریسمس را نیز به دور می اندازند.

بابانوئل و نان شیرینی زنجبیلی خانه ای به کریسمس تعلق دارند. عکس: Colourbox

ماه رمضان

رمضـان، ایـام روزه داری مسلمـانـان اسـت که یـک ماه طـول مـی کـشد. مسلمـانـان بزرگسـالـی که روزه می گیـرند اجازه ندارند از طلوع تا غروب آفتـاب چـیزی بخـورنـد و بنوشنـد، و یا دخانیات مصرف کنند و نـزدیـکی جنسی داشته باشنـد. ماه رمضان با جشن بزرگی که عید فطر نام دارد به پایان می رسد. زنانی که باردار هستند یا به فرزند خود شیر می دهند، لازم نیست روزه بگیرند. روزه گرفتن برای مادران و فرزندانشـان خوب نیست. افراد سالمند و بیمار نیز مجبور به روزه گرفتن نیستند. رمضان، ماه نهم در تقویم اسلامی است. این ماه می تواند در زمان های مختلف سال قراربگیرد چون که سال اسلامی براساس حرکت ماه محاسبه می شود.