حفظ تندرستی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 19 12 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل هفتم را دانلود کنید

دراین فصل پیرامون چگونگی کارنظام بهداری، درمان ودندانپزشکی توضیح داده میشود. همچنین راهنمایی هائی درمورد مراقبت ازخود، برای مثال با ورزش کردن وخوب غذا خوردن.