مشروبات الکلی، مواد مخدر، و دخانیات

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

کسی که می خواهــد در ســوئــد مشروب الکلی بخرد باید به سن ۲۰ سالگی تمام رسیــده باشد. مشروبات الکلی در فروشــگاه های انحصــاری مشــروب (Systembolaget) فروختــه می شونــد که در مـالکیت دولت ســوئــد است. نوشابه هایی که دارای کمی الکل هستنــد، مانند بعضی آبجـوهـا و سیدر در فروشگاه های مواد غذایی نیز به فروش می رسند. سن فرد برای خرید مشروب الکلی از فروشـگاه های مـواد غذایی باید ۱۸ سال تمـام باشـد. بـرای سفــارش مشروبات الکلی در رستــوران و بار هم باید سن شمــا بالای ۱۸ سـال باشد.

نوشیدن مشروبات الکلی طی مدتی طـولانی می توانــد به افسردگی، نگرانی و اختلال در خواب منجر شود. اگر زیاد مشروب بنوشید خطر اعتیاد به آن وجود دارد. همچنین ممکن است دچار بیماری و صدمات جسمی نیز بشوید.

مواد مخدر

در سـوئـد هر نوع مواد مخـدر ممنوع است. خریدو فروش مـواد مخـدر غیرقانونی ست. داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی نیز ممنوع است. جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات های شدیدی، اغلب زندان دارند.

ترک اعتیاد توسط خـود فـرد دشوار است. اغلب معتادان به مـواد مخـدر برای ترک اعتیاد به کمک کارکنان خدمات درمانی نیاز دارند.

رایج ترین مـواد مخـدر در سـوئـد حشیش، آمفتامین، کوکائین و هروئین هستند. یک نوع ماده مخدر که در سوئد رو به افزایش است قات (Kat) است. فروش یا داشتن قات می تواند منجـر به حبس های طولانی مـدت و جریمه نقدی شود.

عکس: Colourbox

دخانیات و تنباکو

سیگار کشیدن می توانـد باعث بسیــاری از بیمـاری ها و مرگ زودرس شــود. سرطان، بیماری های ریوی، بیماری های قلب و عروق و زخم معده از جمله صدمات ناشی از استعمال دخانیات هستند. اگر در اتاقی باشید که کسی در آن سیگار می کشد شما هم دود را استنشاق می کنید. به این، سیگار کشیدن انفعالی گفته می شود و شما هم ممکن است به همـان بیمـاری هائی که آن فرد مبتلا می شود، دچار شوید. چون سیگار کشیدن برای تندرستی ضرر دارد سن فرد برای خریدن سیگار یا تنباکو باید ۱۸ سال باشد.

قلیان

هنگام قلیان کشیدن رطوبت زیادی ایجـاد می شود. این بدین معنی است که دود بیشتری در مقایسـه با سیـگار به وجـود می آید. مقــدار دودهای خطرناک در طـول یک ساعت قلیان کشیدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر دودی ست که یک سیگار تولید می کند. یک قلیان کشیـدن معادل تقریبا ۱۰۰ سیگار است، زیرا مدت استعمال تنباکو در مقایسه با سیگار کشیدن بیشتر است. ذغالی که هنگام کشیدن قلیان استفاده می شود مونو اکسید کربن، فلزات و مواد سرطان زا تولید می کند که در بدن پخش می شود.

انفیه یا Snus

انفیـه تنباکویی ست که زیر لب گذاشته می شود. انفیـه می تواند آسیب و بیماری در دهان بوجود آورده و باعث سرطان شود.

سیگار های برقی یا E-cigaretter

سیگار های برقی از یک دهنی یا چوب سیگار، یک باتری، یک بخارساز و مایع نیکوتینی تشکیل شـده اند. این یک روش جـدیـد برای سیـگار کشیدن است. سیــگار های برقی دارای مواد مختلفی از جملـه نیکوتین، پروپیلن گلیکول و گلیسیرین هستند که می توانند سلامتی شما را به خطر بیندازند.

خدماتی که می توانید دریافت کنید

در صـورتی که شمـا در مصرف مشروبات الکلی یا مــواد مخـدر با مشکلاتی روبرو هستید می توانید کمک دریافت کنید. بستگان نزدیک نیز می توانند به شما کمک نمایند. افزون بر ارائه ی کمکهایی به افراد معتاد شامل خدمات پزشکی و یا خـدمــات اجتماعـی، برخی سازمان های غیرانتفاعی و کلیسـاهـا کمکهـایی ارائه می دهنــد. شمـا همچنـین می تـوانیـد با شمـاره تلفن ۱۱۷۷ تماس گرفته و مشاوره های خاص درمانی دریافت نمایید.
درصورتی که تمایل به ترک دخانیات دارید می توانید با مراجعه به مراکز درمانی کمکهایی برای ترک سیگار و انفیه دریافت کنید.