فردیت حقوق و وظایف

آخرین به روز رسانی: 19 12 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل چهارم را دانلود کنید

در این فصل درباره مساوات و برابری، حقوق اشخاص همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسی وق وانین تبعیضی صحبت میشود.

شما همچنین میتوانید در مورد کمک و حمایت برای نمونه مشاوره خانوادگی، کشیک بانوان وحقوق کودکان مطالعه کنید. دراین بخش درمورد حقوق کودکان و نوجوانان دررابطه با مسئولیت پدر ومادرها، رفقای اطراف، روابط و تفریحات اوقات فراغت هم توضیح داده میشود.