خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

خشونت در روابط نزدیک یعنی این که برای نمونه از قدرت برای کنترل، زدن و تهـدیـد استفـاده شـود.

در سـوئـد، اعمـال خشونت علیـه دیگران ممنوع است. این، نقض حقوق انسانی افراد دیگر است و رفتاری مجرمانه محسوب می شود.

به این دلیـل اسـت که اعمــال خشونت در داخــل خـانـواده نیز ممنــوع شده است. خشونت در روابط نزدیـک، تمــام انـواع خشونت ها را که میان نزدیکان انجام می شود، در بر می گیرد. روابط نزدیـک، شـامـل هم روابط دگرجنس خواهانه و همجنس خواهانه و نیز روابط میان خواهران و برادران - و دیگر بستگان و اعضای خانواده می شود. یعنـی این که کتک زدن فرزند، شوهر، زن یا همزی ممنوع است. باوجود این قوانین، خشونت در خانواده ها وجود دارد. اغلب این مـردان هستـند که زنان را مـی زنند. خشونت در خـانه می تواند جسمی، روانی، مالی، مادی و جنسی باشد.

این که کودکی شـاهـد ضرب و شتم یکی از والدین خـود باشد، یک نوع جدی آزار روانی است. معمولا اعمـال خشونت در خـانواده هــم توسط کسی که کتک خورده و هم کسی که کتک زده ناچیز قلمداد می شود یا انکار می شود. اما کودکان می بینند، می شنوند و احساس می کنند. این نیز معمول است که کودکان خود مورد ضرب و شتم قرار گیرند. یک اضطراب دائمی مانند نگرانی از خشونت، می تواند پی آمدهایی برای سلامتی جسمی و روحی به همراه داشته باشد.

خشونت جسمی می تواند این موارد باشد، وقتی کسی کتک می خورد، موهایش را می کشند یا هلش می دهند. خشونت روانی نیز می تواند تهدید شدن و مورد ترس یا تحقیر قرار گرفته باشد. برای نمونه هنگامی که کسی حرف های ناخوشایندی درباره فرد دیگری می زند. همچنین هنــگامی که کسی مجاز به دیدار دوستانش نباشد. خشونت اقتصـادی هـنگامی روی می دهد که یکی از زوج ها کنترل تمام پول ها را در دست دارد و زوج دیگر پول کافی برای زندگی در اختیار ندارد. خشونت حتی می تواند مادی باشد، برای نمونه کسی وسایل شما را خراب کند. خشونت جنسی هنگامی است که کسی سعی کند با شما رابطه جنسی داشته باشد، حتی هنگامی که شما نخواهید.

خشونتی که به شرف و ناموس مربوط می شود

خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان در همه کشــورها و فرهنگها وجود دارد. اما خشونت مربوط به ناموس در حقیقت علیه فردی است که برخلاف سنت های معمول در خانواده و یا نزدیکان رفتار می کند.

مهم ترین اصلی که به ناموس ربط داده می شود، تمایلات جنسی زنان و دختران است و این که دختر هنــگام ازدواج باکره نباشــد. نمونــه ای از خشونت ناموسی، مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست که آدم می خواهد و کنترل معاشرت های اوست. خشونت ناموســی همچنــین این است که خود شخص مجاز نباشد شریک زندگی خود را انتختاب کند و با تهدیدهای جدی به اعمال خشونت جسمی و درنهایت مرگ روبرو شود. در سوئد اعمال خشونت علیه دگرباشان اقدامی مجرمانه دانسته می شود.

به این دلیل است که بیشتر دختران و زنان جــوان در معـرض خشونت ناموسی قرار می گیرند، گرچه پسرها نیز ممکن است با چنین وضعیتی روبرو شوند. همجنس گرایان دگرباشان، ،تغییر جنسیت داده و طرفداران آزادی جنسی در معرض خشونت هستند. خشونت ناموسی در جوامع جمع گرا یا در جایی که مردان بیش از زنان قدرت دارند، معمول تر است. هم زنان و هم مردان می توانند درمورد کسی که سنت و اصول خانواده و فامیل را زیر پا گذاشته از خشونت ناموسی استفاده کنند. تصمیم برای اعمال خشونت، مشترکا گرفته می شود.

سوئد از اعلامیه جهانــی سازمان مــلل برای حقوق بشر پیروی می کند. حقوق بشر تاکید دارد که تمام افراد، می توانند برای زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند. یعنی این که همه می توانند درمورد بدن، تمایلات جنسی و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

قانون چنین می گوید

مردی که در یک رابطـه نزدیک، زنی را مــورد خشونت قرار می دهـد، می تواند بخاطر سلب شدید آسایش زن، محکوم شود. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونـت شـده به سلـب آسایـش محـکوم می شود. کسـی که در یک رابطـه نزدیـک از خشونت استفـاده می کند، می تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

شما می توانید کمک دریافت کنید

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسئولیت را برای دادن کمک به کودکان، زنان و مردانی دارد که با خشـونت از سـوی نزدیکان زندگی می کنـند بر عهده دارد. کمون ها نیز مسئولند کسانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، برای محافظت دربرابر ادامه این خشونت پناه بدهند، برای نمونه در خانه های امن.

مرکز اورژانس زنان، سازمانی است که از زنان و کودکان در برابر خشونت هایی که از سوی بستگان نزدیک اعمال می شود، حمایت می کند. این سازمان از سوی مراکز خودجوش و غیرانتفاعی اداره می شود. همچنین اورژانس زنان و اورژانس دختران در سراسر کشور وجود دارد.

در بسیـاری از کمون ها دایـره بحـران وجـود دارد که به زنان و کودکان خشونت دیده، کمک می کند. دایره بحران ویژه ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می کند تا دست از خشونت بردارند. اگر شما مورد خشونت قرار گرفته اید، حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.

اگر شما مورد تهدید و خشونت قرارگرفته اید و به کمک احتیاج دارید، به خط تلفنی آسایش زنان (Kvinnofridslinjen) زنگ بزنید. خط تلفنی آسایش زنان همیشه باز است. زنگ زدن به این تلفن هیچ هزینه ای ندارد. شما نیاز ندارید هنگام تماس، نام خود را بگویید و خــود را معرفی کنید. شماره تلفن: ۵۰۵۰۵۰-

شما که زن هستید می توانید به مرکز Terrafem نیز زنگ بزنید. کارکنان این مرکز به۵۰ زبان حرف می زنند. شما می توانید در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ به آنها زنگ بزنید. زنگ زدن به این تلفن رایگان است. شما همچنین می توانید نام و شمــاره تلفــن خود را بگذارید تا کارکنان Terrafem به شما زنگ بزنند. شماره تلفن: 1۵۲۱۰۱۰ - ۰۲۰

تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی

دولت سوئد می گوید که تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی، خشونت علیه زنان محسوب می شود. به این دلیل، قانونی وضع شده تا کسی که در معرض تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی قرار می گیرد، محکوم نشود. درعوض کسی که خدمات جنسی خریداری می کند یا دیگران را وادار به فروش خدمات جنسی می کند، جرم مرتکب می شود و می تواند مجازات شود.

ختنه زنان

در بسیاری از کشورها، دخنران ختنه می شوند. ختنه می تواند به این معنی باشد که بخش هایی از فسمت بیرونی آلت جنسی زنان بریده می شود. این در شرایطی می تواند به این صورت باشد که تمام آلت جنسی بریده می شود و سپس واژن به هم دوخته می شود.

خطراتی برای سلامتی

دختران و زنان می توانند پس از ختنه دچار مشکلات زیادی شوند. بسیاری برای ادرار کردن دچار مشکل می شوند، چون که ممکن است لوله ادرار آسیب دیده باشد. بسیاری از آنها در تمام طول زندگی احساس درد و عذاب در آلت جنسی خود خواهند داشت و بر تمایلات جنسی آنها نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. آنها ممکن است دچار مشکلات عادت ماهانه و عفونت شوند. ممکن است برای بارداری و زایمان نیز مشکل پیدا کنند.

مبارزه علیه ختنه زنان در سوئد

ختنه زنان در سوئد ممنوع است. قانون می گوید حتا اگر خود فرد با ختنه موافقت کند، نباید او را ختنه کرد. کسی که زنی را ختنه کند، می تواند به زندان محکوم شود. حتی اگر ختنه در کشور دیگری انجام شود نیز باز آن شخص ممکن است در سوئد محکوم شود. به هم دوختن واژن زنان نیز بعد از مثلاً زایمان ممنوع است.

تمام کسانی که در ســوئـد با کـودکان و نوجوانان کار می کنند، اگر فکر می کنند که دختری ختنه شده یا قرار است ختنه شود، باید آن را به اداره خدمات اجتماعی اطلاع دهند.

در سوئد چندین انجمـن علیه ختنـه زنان فعالیت می کنند، برای نمـونه انجمن سراسری توقف ختنه زنان، RIKS، و فدراسیون سراسری اطلاع رسانی جنسی RFSU. هر دوی آنها اطلاعات درمورد ختنه را به زبان های مختلف منتشر می کنند.

درمان و کمک برای زنان ختنه شده

اگر پرسشی دارید یا به درمان و کمک نیاز دارید می توانید با پرستار مدرسه در مدرسه خود، یک مطب نوجوانان، مطب زنان یا کلینیک زنان در بیمارستان ها تماس بگیرید. بسیاری از زنان کمک دریافت کردهو زندگی آنها پس از درمان، روالی عادی پیدا کرده است.